Funktionsrätt Kalmar Län

Nyheter på Funktionsrätt Kalmar Län

 • Dags att nominera för 2022

  Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse inför Årsmötet den 27 mars 2022

  Enligt stadgarna är det 8 veckor innan årsmötet, senast 30 januari 2022 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

  Läs mer information om nomineringarna

  Hämta nomineringsblankett för revisor 2022
  Hämta nomineringsblankett för ordförande 2022
  Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2022

  Till årsmötet kommer valberedningen lägga förslag på val till ordförande på 1 år och styrelseledamöter på 2 år samt revisorer på 1 år. Du kan nominera medlemmar du tycker bör ha förtroendeuppdrag i Funktionsrätt Kalmar län. 

  Tänk på om ni vill nominera er representant till styrelsen och/eller till ordförande måste ni fylla i två blanketter, en blankett för varje uppdrag.Valberedningens förslag kommer att gå ut med årsmöteshandlingarna. 
  Årsmötet behöver också nomineringar till valberedning.

  På årsmötet kan du nominera andra medlemmar än de valberedningen föreslår. Nomineringstiden går ut under årsmötet.

  Grunder för nominering:
  Man ska ha tid och engagemanget för uppdraget. Styrelsemöte 1 ggr/månad med uppehåll under storhelger och sommar. Uppskattad tidsåtgång varierar från några timmar per månad och uppåt, beroende på engagemang.

  Nuvarande ledamöter vars mandattid går ut är: Åke Ring (ordförande), Christer Andersson, Krister Ekström, Sophie Eriksdotter Forsman och Walter Rydström.

  Följande ledamöter har ett år kvar 2022: Elisabeth Stake, Marie Torstensson, Christina Karlsson och Lena Ljungberg Eriksdotter.

  Revisorer är valda med ett år i taget. Ordinarie lekmannarevisor Gull Lewton, revisorsersättare är Marianne Petersson.

  Revisionsbyrå: Haeggman Revision AB

  Skicka in era nomineringar via e-post eller brev till valberedningens sammankallande:

  Monika Brinkenfeldt, Idungatan 4, 386 93 Färjestaden

  E-post: brinken@live.se                  Mobil: 070-491 71 97                 

  Med vänlig hälsning

  Funktionsrätt Kalmar läns kansli

 • Enkät till Funktionsrätts medlemsföreningar 2021/22

  Flera svar från samma förening går fint då upplevelsen kan vara olika från person till person. Vår ambition är att vara en viktig part i vårt samhälle och att utveckla organisationens verksamhet. Tack för din medverkan!

  Vet du vad Funktionsrätt Kalmar län verkar för?

  Om ja, vad är bra?

  Vad kan vi bli bättre på?

  Har du som medlemsförening förslag på kommande arrangemang eller/och  frågor vi ska jobba med.

  Vad kan vi stötta dig med som medlemsförening?

  Funktionsrätt Kalmar Län

  Du som svarar är med i utlottningen om blomsterkort!

  Svar önskas senast 23 jan 2022. Antingen på mejl till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se
  eller post till Nygatan 30, 392 34 Kalmar

  Hälsningar Funktionsrätts styrelse

 • Lika Unika Akademi

  Funktionsrätt Kalmar Län

 • Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

  Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
  Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

  För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

  Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

  Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/

   

   

 • Videomöte – Utlåning av Zoom-licens

  Vi kan erbjuda våra medlemsföreningar som en del av vår medlemsservice, utlåning av 1 st Zoom-licens, ta kontakt med sara@funktionsrattkalmarlan.se eller joakim@funktionsrattkalmarlan.se.

  Funktionsrätt Kalmar Län

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Funktionsrätt Kalmar Län

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna

  Funktionsrätt Kalmar Län