Funktionsrätt Kalmar Län

Nyheter på Funktionsrätt Kalmar Län

 • Nominera till Funktionshinderrådet 2023-2026

  Nominering till Funktionshinderrådet Kalmar län mandatperiod 2023-2026

  Denna period med förtroendevalda börjar närma sig sitt slut (2019-2022). Funktionsrätt Kalmar län söker personer som är medlemmar i vår organisation och önskar delta på fyra råd/år med andra föreningars förtroendevalda, politiker, KLT, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Regionförbundet.

  Vi ser gärna jämn fördelning av kön och geografisk spridning i Kalmar län.

  FRKL är funktionsnedsattas viktigaste och mest avgörande råd när det gäller arbetet för funktionsnedsattas livsvillkor:

  • Kvalité i vården
  • Arbete och sysselsättning
  • En rik fritid- inte isolering (t ex hjälpmedel, habilitering)
  • Tillgänglighet i samhället

  VILL DU nominera dig själv eller någon annan som vill göra skillnad? Observera att du är självklart extra kunnig inom ditt/din förenings område, men att företräda alla medlemsföreningar och se till hela gruppen är ett krav. Återkoppling till ledning/styrelse sker regelbundet.

  Vi söker sex ordinarie och sex ersättare som deltar för vår organisation. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och reseersättning till alla deltagare på mötet, tj görande ersättare av regionen och deltagande ersättare av Funktionsrätt Kalmar län. Regionen kommer att ha en utbildningsdag för ledamöterna och ersättarna i nya mandatperioden. Här är nästa periods uppdelning:

  Funktionsrätt Kalmar län sex platser (ordinarie) och sex ersättare
  DHR en plats
  SRF en plats
  Kalmar läns reumatikerdistrikt en plats
  Försäkringskassan en plats

  Lämna din nominering på blanketten nedan till Funktionsrätt Kalmar läns kansli senast 7 oktober. Du kan skicka den per post eller mejla till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se.

  Klicka här för att ladda ned blanketten
  Klicka här för att ladda ned reglemente för Region Kalmar Läns funktionshinderråd

 • Funktionshinderrådet

  Funktionshinderrådets presidiemöten är 13 juni (inför Funktionshinderrådets sammanträden den 1 september)
  Presidiemöte 3 oktober (inför Funktionshinderrådets sammanträde 2 november)

  Har föreningarna några frågor att ta upp kontakta vice ordf. i rådet Walter Rydström på walter.rydstrom@gmail.com innan presidiemötena för att frågorna ska komma med på nästkommande sammanträde.

 • Debatt: Staten måste ta ansvar för tillgången på läkare

  I en ny rapport från Nationella vårdkompetensrådet konstateras att det saknas tusentals läkare i primärvården. Vad det gäller specialistläkare finns det inte ens någon statistik. För många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbunds medlemmar innebär bristen på läkare fördröjningar av både diagnos och behandling, och för dem med kronisk sjukdom eller samsjuklighet är det mycket svårt att få den kontinuerliga återkoppling man behöver gällande sin hälsa, prognos och behandling. Nu behöver staten ta fram en plan för hur kompetensförsörjningen ska gå till samt ta ett grepp om den viktiga frågan om vidareutbildning för läkare, skriver vår ordförande Elisabeth Wallenius samt Sveriges Läkarförbunds ordförande Sofia Rydgren Stale i Göteborgsposten idag.

  Läs artikeln i sin helhet

 • Positiva steg mot stärkt rätt till personlig assistans

  Elisabeth Wallenius och socialminister Lena Hallengren kommenterar den proposition  om stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård, som läggs idag. Där föreslås ett nytt grundläggande behov vid olika medicinska tillstånd, som kräver ständig beredskap av en assistent. Tillsammans med den proposition som presenterades i slutet av mars innebär detta att ytterligare ca 2000 personer nu kommer att få rätt till personlig assistans.

  Igår intervjuades vår ordförande Elisabeth Wallenius och socialminister Lena Hallengren av Valter Bengtsson på Heja Olika. Intervjun spelades in men filmen är tyvärr inte textad, Dessa synpunkter, bland mycket annat framförde Elisabeth Wallenius vid intervjun.

  Om förändringarna i sin helhet:

  De förslag som regeringen kommer med är viktiga och positiva steg framåt. Vi hoppas och tror att förändringarna kommer att innebära att fler personer, både barn och vuxna med funktionsnedsättning som har stora behov nu får rätt till assistans.


  Om stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård:

  Det nya grundläggande behovet av kontinuerligt stöd som baseras på medicinsk problematik ser vi också som oerhört viktigt för både barn och vuxna. Möjligheten till personlig assistans kommer att öka tryggheten för både personer m funktionsnedsättning och deras anhöriga och skapa möjligheter till ett mer självständigt liv.


  Om behovsprövning av personlig assistans:

  Det är inte rimligt att kvantifiera en persons privatliv på det sätt som sker idag när behovet av assistans ska avgöras. Vi tycker liksom flera andra att den integritetskränkande minuträkningen måste upphöra.

  Om utredningen om ett statligt huvudmannaskap:

  Vi är positiva till utredningen och tror att ett statligt huvudmannaskap kan skapa förutsättningar för en ökad likhet över landet. Sammantaget är alltsammans steg i rätt riktning, men vi ser att många personer med stora behov fortfarande  inte får rätt till assistans vilket leder till risk för avskildhet och isolering från samhällsgemenskapen. Detta går inte ihop med Sveriges åtaganden, varken med  FN:s funktionsrättskonvention eller intentionerna med LSS.

  Se intervjun i sin helhet på Heja Olikas webbplats

 • Funktionsrätt Sverige i möte med Socialdepartementet om stadsbidraget

  Under onsdagsförmiddagen besökte Funktionsrätt Sverige Socialdepartementet för att diskutera behovet av att höja statsbidraget till funktionsrättsrörelsen med statssekreterare Tobias Gerdås.

  Statsbidraget har urholkats under 15 års tid, vilket har medfört försämrade förutsättningar för rörelsens arbete. Det är särskilt problematiskt eftersom funktionsrättsrörelsen från och med i år har ett utökat uppdrag som aktiv part i arbetet med uppföljning av regeringens funktionshinderstrategi.

  Funktionsrätt Sverige vill att statsbidraget fördubblas för att åter harmonisera med lönenivån som gällde vid revisionen år 2000. Vi vill också att bidraget säkras via inflationsuppräkning och att kompensation ges för nytillkomna organisationer.

  Funktionsrätt Sveriges arrangerade partisamtal under mars och april. Då svarade sju av åtta riksdagspartier att de är positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

  Bilden visar de sex personer som var med vid mötet

  Vid mötet med Socialdepartementet medverkade Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson och Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

 • Resultatet av enkäten idéburen sektor

  Många av er har fyllt i en enkät som sändes till idéburen sektor i Kalmar län. Avsändaren av enkäten var
  Idéburna Nätverket Kalmar län. Enkäten gav en bra bild av vad Idéburna sektor i Kalmar län kan erbjuda/hjälpa personerna från Ukraina med. Detta var en viktig kunskap inför mötet om Ukraina som Idéburna Nätverket hade med Region Kalmar län.

  En förväntning som tydliggjordes i enkäten var att idéburen sektor önskar en väg in i Regionen för frågor som rör personerna som kommer till Kalmar län från Ukraina. Detta framfördes på mötet mellan Idéburna Nätverket Kalmar län och Regionen den 4 april och de var positiva till detta. I övrigt var det ett positivt och givande möte som ger ett bra avstamp inför kommande forum inom ramen för Överenskommelsen i Kalmar län. Denna Överenskommelse innebär ett strategiskt samarbete mellan idéburen sektor och Region Kalmar län.

  Läs mer om resultatet av enkäten nedan.

  Föreningsstämman 24 maj
  Välkommen på Idéburna Nätverkets föreningsstämma i Påskallavik, PRO:s lokaler. Föreningsstämman (för medlemmar) och Stormötet (för idéburen sektor i Kalmar län) blir under kvällen den 24 maj. Vi återkommer med inbjudan men boka gärna kvällen i din kalender redan nu.

  Resultat av undersökningen
  Du kan läsa mer om resultatet av undersökningen här nedan. Det är glädjande att läsa att Idéburen sektor gör så stor nytta och dessutom i alla länets kommuner.

  Idéburna Nätverket Kalmar län önskar dig en Glad Påsk! via Åsa

 • Funktionsnedsättning i krigets Ukraina

  Vid kris är alla i stort behov av information men trots detta anpassas den sällan för personer med funktionsnedsättning. Även tillgång till vård och mediciner begränsas, för personer med exempelvis diabetes kan det innebära allvarlig fara.

  Just nu flyr miljontals människor kriget i Ukraina. Bombningar och strider har begränsat framkomligheten och att ta sig till skyddsrum, delta i evakueringar eller aAtt fly blir allt mer utmanande. Dmytro Schebetyuk är talesperson för den ukrainska funktionshindersorganisationen Dostupno UA och har sedan Rysslands invasion evakuerat personer med funktionsnedsättning ut ur landet. Han ger i en intervju med MFD en inblick i situationen i Ukraina.

  Läs hela artikeln här: 
  Stora utmaningar i krigets Ukraina – MFD

 • ”Sexuella hjälpmedel borde skrivas ut till alla som behöver det”

  Funktionsrätt Sverige vill tala högt om de sexuella behoven hos människor med funktionsnedsättning.

  – År 2022 borde det vara en självklarhet att alla som behöver sexhjälpmedel också får det. Tyvärr är det inte så, säger projektledaren Hanna Öfors.

  Själva frågan var länge tabu.

  – Men det är den inte längre, säger Hanna Öfors på Funktionsrätt Sverige som leder projektet ”Min sexualitet – min rätt”, tillsammans med RFSU.

  – Idag finns i de flesta fall viljan att tillgodose de här legitima behoven. Det handlar mer om okunskap. Och om oro att göra fel.

  På Hjälpmedelsriksdagen 16 maj lyfter hon problematiken i programpunkten kring sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning, just utifrån hjälpmedelsperspektivet. För trots den officiella inställningen är att funktionsnedsatta har rätt till ett fungerande sex- och samliv så ser verkligheten annorlunda ut. I regionernas förteckningar finns till exempel inga sexhjälpmedel upptagna.

  – Det är anmärkningsvärt, menar Hanna Öfors.

  – Bland folk i allmänhet har det blivit vanligt med olika typer av sexredskap och hjälpmedel. Därför är det paradoxalt att just den grupp som verkligen behöver ytterligare stöd och anpassningar inte får det.


  Hanna Öfors.

  Ofta kan det handla om små justeringar, till exempel av en vibrator eller dildo som går att köpa privat på nätet eller i butik.

  – Knappar eller skjutfunktioner kan orsaka problem, beroende på vad man har för funktionsnedsättning. Det kan lösas med enkla medel, till exempel genom att applicera en sugkopp, förklarar hon.

  – Men det kan också krävas större justeringar, till exempel en förlängning av redskapet för att man ska kunna nå bättre.

  I andra fall finns behov av glidlakan, för att kunna vända sig. Eller hjälpmedel för att kunna hålla balansen, till exempel positioneringskuddar.

  – Det kan också vara så att man behöver ta hjälp av en lift i sexuella situationer, ett hjälpmedel man kanske också använder för att gå på toaletten.

  Hjälpmedel som inte explicit ska användas sexuellt, utan även kan användas av andra skäl kan förskrivas, till exempel av en arbetsterapeut.

  – Att få anpassningar av redskap som tydligt ska användas till sex är betydligt svårare. Det skiljer sig också mellan regionerna hur mycket man får ändra och justera. Förskrivningsreglerna tolkas olika på olika ställen.

  Standardinstitutet SIS arbetar med att ta fram en ny standard på vad som ska klassas som sexhjälpmedel.

  – Just nu finns inga egentliga riktlinjer. Då är det svårt för den enskilde att hävda sin sexualitet gentemot regionen, menar Hanna.

  Folkhälsomyndigheten gjorde en kartläggning av svenskarnas sexuella hälsa, publicerad 2019. Funktionsrätt Sverige och RFSU utgick från den, när man i fjol gjorde en egen enkätundersökning kallad ”Vill du ligga med mig då?”.

  – Där kunde vi se att den sexuella hälsan var betydligt lägre bland människor med funktionsnedsättning. Bara 38 procent beskrev den som god.

  I det pågående projektet, som ska avslutas om ett år, har man identifierat fyra fokusområden: frihet från våld, föräldraskap på lika villkor, hur sexuellt stöd ska regleras i lagstiftningen och hur avsexualiseringen ska brytas. Den sista punkten fäster hon stor vikt vid:

  – Anses man inte vara en sexuell person av samhället i stort – om det är normen – blir det ju också svårare att hävda det inför sig själv.

  Med seminariet på Hjälpmedelsriksdagen hoppas Hanna Öfors kunna bidra till en process som kan leda till förändring:

  – Framförallt vill vi att de berörda individerna själva ska uppleva en egenmakt, förstå sina rättigheter och visa att de äger den här frågan.

 • Insamling via Neuro till personer med funktionsnedsättning i Ukraina

  Situationen för personer med funktionsnedsättning i Ukraina är desperat. Det är svårt att få skydd, förnödenheter och tillgänglig information. Nu har ett av våra medlemsförbund Neuro startat en insamling som går till personer med funktionsnedsättning via samverkansorganisationen, National Assembly of People with Disabilities of Ukraine, NAPD i Ukraina.

  Ukrainas flagga. Den övre halvan av flaggan är blå och den under halvan är gul.

  På Neuros hemsida kan man läsa att ”i skrivande stund är över fyra miljoner människor på flykt, enligt FN. För många som lever med funktionsnedsättningar i Ukraina är situationen desperat. Åtskilliga kan inte lämna sina bostäder eller fly.”

  Det finns 2,7 miljoner personer med funktionsnedsättning registrerade i Ukraina och situationen för dessa är mycket svår. Till exempel är skyddsrum i landet otillgängliga, vilket innebär att personer tvingas stanna i sitt hem, utan möjlighet att sätta sig i säkerhet. I början på mars  gick The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine (NAPD) som organiserar över 100 funktionsrättsorganisationer i landet gick ut med ett brev med vädjan om stöd. Här finns brevet översatt till engelska.

  NAPD arbetar på plats i landet och hjälper personer med funktionsnedsättning. Genom att ge ett bidrag till  NAPD via, Neuros insamling stödjer du alltså direkt personer med funktionsnedsättning i Ukraina.

  Länk till Neuros hemsida och insamlingen.

 • Funktionsrättsbyrån är igång med rådgivning

  I början av januari öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning.
  Nu behöver vi er hjälp att sprida ordet till dem som kan behöva råd och stöd för att hävda funktionsrätt.  

  Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. 
  Två gånger i veckan har rådgivningen telefontid, helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 9–12.
  Telefonnumret är 010-898 50 90. Det går också att när som helst mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se

  Med Funktionsrättsbyrån tar Funktionsrätt Sverige ytterligare ett steg för att stärka funktionsrätten.
  Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är både att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling arbeta för förändring och respekt för rättigheter. Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

 • Lika Unika Akademi
  Informatonstext om Globala målen och Agenda 2030: Gul bakgrund och svart text: Mer kunskap och kraft med Lika Unika Akademi. Till höger ser man en bild på FN-förbundet med texten En bättre värld.

Informationstext, vit bakgrund och svart text: Lika Unika akademi är en spetsutbildning som ger kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på de globala målen för en hållbar utveckling för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Våra utbildningar är digitala och tillgängliga. Nu finns även en lättläst version av utbildningen.
 • Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

  Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
  Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

  För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

  Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

  Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/

   

   

 • Videomöte – Utlåning av Zoom-licens

  Vi kan erbjuda våra medlemsföreningar som en del av vår medlemsservice, utlåning av 1 st Zoom-licens, ta kontakt med sara@funktionsrattkalmarlan.se eller joakim@funktionsrattkalmarlan.se.

  Blå bakgrund med blågråa moln i förgrunden finns en tecknad hand med en gul och vit ärm som håller upp en illustrerad dator med en vit skärmbakgrund där Zoom loggan syns i mitten.
 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  En pratbubbla med svarta kanter och vit bakgrund inuti, med 3 avlånga streck och ett lite mindre 4 streck.
 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna

  En hand framför en suddig bakgrund som håller i en vit mobiltelefon som på bildskärmen visar en blågrön rymdbakgrund med tiden 12:23.