Informationsbrev om nya barnböcker med funkisfokus

Ett samarbete mellan idéburna organisationer och Biblioteksutveckling Region Kalmar län

Presentation

Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation med 30 medlemsföreningar. Dessa föreningars verksamheter präglas av stöd och information, gemenskap och påverkan.

Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan för att försöka förbättra vård och omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmarna.

Vi har just nu ett projekt tillsammans med Coompanion för att stödja personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Det heter Samverkansplattform Kalmar län. Boka gärna någon av våra föreläsare för ökad insikt om personer med funktionsnedsättnings livsvillkor!

Funkibator förlag är ett socialt bokförlag som drivs av Funkibator ideell förening. Deras fokus är barnböcker med funkisfokus, både synliga och dolda funktionsvariationer. De arbetar även brett när det gäller inkludering och normmedvetenhet i både text och bilder i sina böcker, där inkludering/tillgänglighet kvalitetssäkras av bland annat olika etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning och kroppsformer etc 

Information:
Under våren så började Funktionsrätt arbeta kring Funkibator förlags barnböcker. Titlarna har alla funkisfokus och med det menar vi att de har innehåll för att öka förståelsen och bidra till kunskap om en bredd av funktionsnedsättningar. Genom enkla, tydliga texter och roliga bilder så ges tillgänglighetsarbetet en ”rejäl skjuts framåt”!

Alla är olika och det är bra!

Då Barnkonventionen blivit lag så vill vi synliggöra barn och unga lite extra i vårt organisationsarbete. Funktionsrätts styrelse kom med initiativet att köpa in och ge böckerna till de stora biblioteken i länet.

För att Funkibators böcker ska komma fler till del så har vi på Biblioteksutveckling kompletterat så att alla tolv kommuner får ett bokpaket.

Tillsammans hoppas vi att böckerna ska komma till glädje och nytta!