Frukostmöte Kalmarsalen den 30 sept – Hur blir vi mer tillgängliga?

Vi ser positivt på att vi tillsammans kan öka delaktigheten i samhället. Ett första steg är att lyssna på våra föreläsare.

Du och en kollega från din organisation är välkomna på ett frukostmöte som anordnas av Coompanion Kalmar län och Funktionsrätt Kalmar län. Vi bjuder på frukost och mini-föreläsningar

Vi har ett stort utbud av föreläsare som utgår från egenupplevda erfarenheter t ex fysiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller dyslexi.

Genom sina egna berättelser vill våra föreläsare skapa förståelse för en situation vi alla kan hamna i.

TID: torsdag 30 september 2021 kl 8:00-9:30
PLATS: Kalmarsalen, Glasannexet*
ANMÄLAN: Maila till elisabeth.stake@coompanion.se
Sista datumet att anmäla sig är 18 september.