Årsmöte 15 mars – Nominera!

Funktionsrätt Kalmar Län har årsmöte söndag den 15 mars på Forum i Oskarshamn med lunch från kl 12.00, kallelse till årsmöte kommer. Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse. Nomineringar kan fortfarande mottas av valberedningens Bengt-Olof Davidsson. Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 19 januari 2020 som era nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda.

Tryck på länkarna nedan för att ladda hem följande dokument:

Nomineringsinformation
Nomineringsblankett ordförande
Nomineringsblankett revisor
Nomineringsblankett styrelseledamot