Kompiskortet ❤️

”Kompiskortet blir verklighet i Kalmar”

Kompiskortet har som syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud och evenemang genom att en vän kan följa med gratis.

Kommunfullmäktige sa ja till förslaget i januari 2019. Det är glädjande att fullmäktige valde en bred målgrupp för Kompiskortet så att så många som möjligt kan delta.

Du kan ansöka om ett Kompiskort om du är över 12 år, bor i Kalmar kommun och har en funktionsnedsättning.

Vi tror att Kalmar kommun på detta sätt ännu bättre kommer leva upp till Artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla har rätt att på samma villkor delta i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och evenemang. Kompiskortet bygger på ”två för en”-principen.

Med Kompiskortet får du själv bestämma vem som följer med. Kompisen får till exempel fri entré, träningsavgift, medlemskap eller biljett helt beroende på vad den anslutna arrangören erbjuder.

Från 1 mars 2020 kan du ansöka om Kompiskortet i Kalmar.

Det är roligt att många föreningar valt att ansluta sig från start och vi hoppas att fler föreningar ser värdet av att inkludera alla och ansluter sig till kortet.

Nu hoppas vi att många tar chansen att ansöka.

Kalmar:
http://www.kalmar.se/kompiskort

Oskarshamn:
http://www.oskarshamn.se/kompiskortet

Skip to content