Asfalterad entré på Nygatan!

Hej!

Asfalteringen blev tyvärr uppskjuten idag pga väder. Vi gör ett nytt försök på torsdag 19/11 kl 13-16 . Entrén på Nygatan att asfalteras och därför vara stängd.

Ett visst förarbete kommer att ske under onsdagen men då ska man kunna använda entrén.

Ni som kan ber vi använda entrén på Fabriksgatan.

Ni som endast har entré på Nygatan hänvisar vi ner i garaget. Porten kommer att vara öppen och ni kan följa pilarna mot trapphusdörren.

Med vänliga hälsningar

Rebecca Jonsson
Fastighetstekniker
Klövern Kalmar
Verkstadsgatan 17B | 392 39 Kalmar
Kontoret 010-482 75 80 | M: 010-482 75 76
rebecca.jonsson@klovern.se