Funktionsrätt Kalmar Län

Enkät: Tog medierna upp frågor som är viktiga för dig inför valet?

Tyckte du att medias valrapportering gav dig tillräcklig information? Fick du svar på frågor som är viktiga för dig?

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en enkät som vänder sig till dig som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Vi vill veta hur du upplevde medierapporteringen inför valet i frågor som du tycker är viktiga.

Resultaten kommer att presenteras under hösten vid en gemensam konferens med public service-företagen SVT, SR och UR och de kommer också att ligga till grund för Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete inför nästa val.

Här hittar du enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/MHFGY76

Föreningshjälp med hemsida eller sociala medier

Funktionsrätt Kalmar Läns logotyp

Vi på Funktionsrätt Kalmar län har nu Joakim Hammar anställd som Webbansvarig.
Har er förening behov av att göra en hemsida och/eller vill öppna ett konto på Facebook eller Instagram så erbjuder vi er att köpa den tjänsten via oss. Joakim hjälper gärna till.

Priset för denna tjänst är 200 kr per timme.
Vill ni boka honom kontakta Joakim på joakim@funktionsrattkalmarlan.se eller kansliet@funktionsrattkalmarlan.se.
Det går också bra att ringa oss på 0480-274 40.

Inbjudan till dialog om anhörigas situation

Hej! 

Varmt välkomna till en dialog om hur vi genom samverkan kan utveckla anhörigas situation, så att den blir så bra som möjligt för invånarna i Kalmar län!  

Tid:                   Tisdag den 18 oktober 2022 kl. 15.00-17.30.   
Plats:                Digitalt möte via Teams. Länk skickas ut en vecka före mötet till anmälda.  
Anmälan:         Anmäl dig senast tisdag den 4 oktober 2022 via följande Länk 

OBS! Ange i din anmälan vilka frågor kring anhörigas situation ni önskar diskutera.

Vid en kartläggning kring vilka frågor brukarorganisationerna/intresseorganisationerna ville lyfta för dialog var anhörigas situation högt prioriterat. Under detta möte får vi möjlighet att tillsammans diskutera frågor inom detta område, som är viktiga ur brukares, patienters och närståendes perspektiv. Fokus under dialogen kommer vara vuxna anhörigas situation. 

Mötet kommer att ge utrymme både för dialog och aktuell information kopplat till anhörigas situation. Vid mötet deltar representanter för kommun, region samt utvecklingsledare från Länsgemensam ledning, Länsgrupp brukarmedverkan samt Funktionsrätt Kalmar län. 

Vi vill notera att dialogen inte har någon politisk koppling. 

Sprid gärna denna inbjudan vidare till intresseorganisationer och brukarorganisationer! 

Varmt välkommen!  

Utvecklingsledarna inom Länsgemensam ledning samt Funktionsrätt i Kalmar län

Inbjudan Riva hinder 2022. Tre webbsända föreläsningar på temat våld i nära relationer

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Föreläsningarna spelas inte in och kommer inte finnas tillgängliga efteråt.

Datum och tid

5 oktober 09.30-11.30 Vems ansvar är de mänskliga rättigheterna?

Föreläsare: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet kommer under föreläsningen guida oss genom dessa frågor.

12 oktober 09.30-11.30 Arbete mot våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar
inom kommuner och regioner

Föreläsare: Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet och forskar om utsatthet för våld i nära relationer. Hon leder forskargruppen Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning (SAFe) och berättar här om forskningsprojekten.

Omöjligt att lämna? Föreläsare Denise Cresso är socionom och har arbetat inom området rehabilitering och våld mot kvinnor sedan 2005. Denise var en av initiativtagarna till Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, som var ett kunskaps- och metodutvecklingscentrum om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

26 oktober 09.30-11.30 Funktionshinder, prostitution och våld

Föreläsare: Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Nätet som en trygg och säker plats – erfarenheter från Anpassad IT, en distanskurs på Mora Folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning Föreläsare Kerstin Gatu är folkbildare och arbetsterapeut, verksam vid Mora Folkhögskola.

Mer information om föreläsningarna hittar du i inbjudan till årets Riva hinder. (PDF öppnas i nytt fönster)

Anmälan

Anmälan senast två dagar innan respektive tillfälle via anmälningssidan. I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut några dagar innan aktiviteten.

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer Region Västerbotten
maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Nilsson, Tillgänglighetsstrateg Umeå kommun
Elisabeth.nilsson.2@umea.se

Utbildningsserien Riva hinder sker i samverkan mellan Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinnojouren i Umeå, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun.