Vill du vara med och förbättra sjukvården?

Vi vänder oss till er som medlemsförening – har ni någon person hos er som skulle passa för att vara företrädare i vården? Patientföreträdarutbildning är en utbildning framtagen av Funktionsrätt Sveriges för att bidra till jämlik hälsa och ökat patientperspektiv i vården.

Målet är att bli fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Kalmar län, sin förening och andra patientgrupper på regional eller lokal nivå.

Vad är en patientföreträdare?

En patientföreträdare är en person som representerar en större grupp av patienter för att förbättra hälso- och sjukvård. Man företräder alla i sin diagnosgrupp.
En förutsättning för att bli patientföreträdare är den egna erfarenheten, antingen av att själv vara patient, eller att vara nära någon som är det.

Praktiskt om utbildningen

Utbildningen är en fysisk studiecirkel men innebär även hemuppgifter som ska lösas digitalt inför träffarna.
Utbildningen startar tisdagen den 5 mars klockan 16.30-18.30. Studiecirkeln kommer att ha sammanlagt 5 träffar. (5/3, 12/3, 19/3, 26/3 och ett tillfälle i april)
Plats: Funktionsrätt Kalmar läns lokal (Gotland) på Nygatan 30 i Kalmar.

Hur går anmälan till?
Vi vill att ni som styrelse utser en person som ni uppfattar har kompetens och erfarenhet att företräda er som patientföreträdare. Men självklart är det viktigast att personen har nyfikenhet och en vilja att lära mer.

Ni är välkomna att anmäla deltagare till utbildningen till Elisabeth Stake via mail: elisabeth.s@funktionsrattkalmarlan.se  
Sista anmälningsdag är den 15 februari 2024

Skip to content