Cancerområdesmöte

Den 5 feb 2020 hade Funktionsrätts ordförande Åke Ring, kanslichef Sara Cullin Rinaldo och Anneli Nilsson från Bröstcancerföreningen möte med Helene Wendell, processledare på cancercentrum sydöstra regionen och Jessika Eriksson, cancersamordnare på Region Kalmar län.

Ett bra möte då information om cancervårdens nuläge gavs och ett möjligt nätverk diskuterades former kring.

Jessika och Helene fick en visning av vårt kansli på Funktionsrätt Kalmar län.