Hej!

Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.


Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 28 januari 2024 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

Numera finns möjligheten att medverka digitalt på Funktionsrätts möten, vilket underlättar för de som bor i norra länet och övriga vid olika tillfällen.

Nuvarande ledamöter vars tid går ut är:
Christer Andersson HRF, Walter Rydström FUB, Jörg Eis Hjärnkraft och Emelie Nilsson Attention.

Hämta nomineringsblankett för ordförande 2024
Hämta nomineringsblankett för revisor 2024
Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2024

Följande ledamöter har ett år kvar 2022:
Christina Karlsson RTP, Elisabeth Stake Autism, Monika Brinkenfeldt Neuro och Lindha Holmqvist RSMH.

Ordförande är vald med ett år i taget.
Lena Ljungberg Eriksdotter.

Revisorer är valda med ett år i taget.
Ordinarie lekmannarevisor, har varit vakant under året

Revisionsbyrå Herstad Revision AB.

Skicka in era nomineringar via e-post eller brev till valberedningens ordförande:

Åke Ring                                                
E-post: kering329@gmail.com
Valberedningen                                      

Funktionsrätt Kalmar län                       
Tel nr: 070-542 41 26
Nygatan 30                                              
392 34 Kalmar

Med vänlig hälsning
Funktionsrätt Kalmar läns kansli

Hand som lägger sin pappersröst i röstbox
Skip to content