OBS! Händelsens datum har redan passerat, det går inte längre att nominera för 2024!

Hej!


Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 28 januari 2024 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

Numera finns möjligheten att medverka digitalt på Funktionsrätts möten, vilket underlättar för de som bor i norra länet och övriga vid olika tillfällen.

Nuvarande ledamöter vars tid går ut är:
Christer Andersson HRF, Walter Rydström FUB, Jörg Eis Hjärnkraft och Emelie Nilsson Attention.

Följande ledamöter har ett år kvar 2022:
Christina Karlsson RTP, Elisabeth Stake Autism, Monika Brinkenfeldt Neuro och Lindha Holmqvist RSMH.

Ordförande är vald med ett år i taget.
Lena Ljungberg Eriksdotter.

Revisorer är valda med ett år i taget.
Ordinarie lekmannarevisor, har varit vakant under året

Revisionsbyrå Herstad Revision AB.

Hand som lägger sin pappersröst i röstbox
Skip to content