Demokratistugan 17-18 november – kom och fika med oss!


Sverige firar att demokratin fyller 100 år. Det är hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången.

Vi inom funktionsrättsrörelsen kanske räknar på ett annat sätt. 1989 togs begreppet omyndig bort ur lagstiftningen och en person kunde inte längre bli omyndigförklarad.

Detta innebär att det är 30 år sedan personer som tidigare blivit omyndigförklarade kunde rösta för första gången, i riksdagsvalet 1991. Hundra eller trettio år, det är stor skillnad, men båda dessa jubileum är värda att uppmärksamma.

Under hela året turnerar ett mobilt kunskapscenter runt i Sverige, Demokratistugan.

Den 17 november till 21 oktober finns Demokratistugan på Norrlidens centrum i Kalmar och det är Länsstyrelsen Kalmar Län som då är värd för stugan och invigs av vår landshövding Peter Sandwall.

Den 17 november kl. 13.00-15.00 tar Funktionsrätt Kalmar Län och våra 31 medlemsföreningar över stugan för att diskutera funktionsrätt och demokrati. Naturligtvis på ett coronasäkert sätt. Mer information kommer att skickas ut till medlemsföreningarna. Mycket välkomna!

18 november


Barnkonventionens dag en konferens om artikel 31 –
Barns rätt till lek, vila och fritid

Välkomna till den 6:e konferensen om barnets rättigheter sedan starten 2014. I år är temat för konferensen artikel 31 – rätten till lek, vila och fritid. Konferensen är digital och välkomnar alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.

När: Den 18 november klockan 08:30 -12:00.
Var: Digitalt och på länk till demokratistugan.

Konferensen är kostnadsfri. Dagen arrangeras av Vimmerby kommun, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Kalmar kommun, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län samt Länsstyrelsen Kalmar län. Länk till mer information och anmälan:

Konferens om barnkonventionens dag på Vimmerby kommuns webbplats

Fika med Funktionsrätt Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län arbetar för rätten att fungera i samhället på lika villkor.

När: 18 november klockan 13:00-17:00.
Var: Vid demokratistugan.

Funktionsrätt Kalmar län består av 31 medlemsföreningar som tillsammans arbetar för att för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet, jämlikhet och förbättrade levnadsvillkor. Mellan klockan 13.00-17.00 finns möjligheten att träffa representanter från Funktionsrätt Kalmar län och prata om funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Kalmar län.

Information om panelsamtalet och Demokratistugan i Kalmar finns på Länsstyrelsens hemsida.

Frågor om Funktionsrätt Kalmar Län i Demokratistugan?
Kontakta Sara Cullin Rinaldo, sara@funktionsrattkalmarlan.se