Kurs: Introduktion till personcentrerad vård

Zoom

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021 Utbildningen syftar till att deltagarna ska: Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV) Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation. Få förutsättningar för ytterligare spridning… Fortsätt läsa →

Webbinarium: sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

Zoom

Välkommen till detta lunchwebbinarium om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom! Under webbinariet kommer projektet ”Min sexualitet – min rätt” presentera resultat från sin rapport ”Vill du ligga med mig då?” som är en kartläggning där över 2000 personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning tillfrågats om sin sexuella hälsa. Julia Bahner, forskare… Fortsätt läsa →

Kurs: Personcentrerad vård i praktiken

Zoom

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021 Utbildningen syftar till att deltagarna ska: Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV) Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation. Få förutsättningar för ytterligare spridning… Fortsätt läsa →

Ny studiecirkelledarutbildning – för cirklar om universell utformning

Zoom

Vill du hjälpa oss att sprida kunskapen om inkluderande arbetssätt utifrån principen om universell utformning? Den 5 oktober 2021 startar Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början en studiecirkelledarutbildning i samverkan med ABF. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill hjälpa till att sprida och utveckla kunskapen om universell utformning inom din organisation eller andra delar av samhället. Begreppet universell utformning definieras i… Fortsätt läsa →

Kurs: Förutsättningar för att möjliggöra personcentrerad vård

Zoom

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021 Utbildningen syftar till att deltagarna ska: Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV) Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation. Få förutsättningar för ytterligare spridning… Fortsätt läsa →