Latest Past Evenemang

Hjälpmedelsriksdagen – Leva och fungera

Svenska Mässan Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige. Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer med syftet att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska …

Hjälpmedelsriksdagen – Leva och fungera Läs mer »

Webbinarum: Reformer för rättshjälp och tillgång till rättvisa 

Zoom

Funktionsrättsbyråns andra webbinarium 28 april klockan 12—13 på Zoom  Funktionsrättsbyrån startade i januari i år en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning som upplever kränkningar av rättigheter. Men våra resurser är långt ifrån tillräckliga för att möta de behov som finns. Frågan om rättshjälp för att individer med funktionsnedsättning med hjälp av ombud ska kunna hävda …

Webbinarum: Reformer för rättshjälp och tillgång till rättvisa  Läs mer »

Inbjudan till möte med utredningen Barn och unga i samhällets vård (Dir. 2021:84)

Zoom

Utredningen har nyligen inlett sitt arbete och under mötet kommer de att berätta om sitt uppdrag. Vi har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Utredningens uppdrag i korthet: Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska alltid garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredaren ska bland annat: lämna …

Inbjudan till möte med utredningen Barn och unga i samhällets vård (Dir. 2021:84) Läs mer »