Inför EU-valet: Hur vill partierna driva funktionsrättsfrågor i Europa?

Distansmöte

Valet till Europaparlamentet berör oss alla, och särskilt personer med funktionsnedsättning. EU har antagit funktionsrättskonventionen och hänvisar till den i flera lagar, vilket sällan görs i den nationella lagstiftningsprocessen i Sverige. Passagerarrättigheter för personer med funktionsnedsättning, lagstiftning kring tillgängliga webbplatser och tillgänglighetslagen som kommer ställa krav på e-handel mm till nytta för konsumenter i Europa […]

Gratis

Medlemskonferens 6 maj: Motivera ideella

Oskarshamns folkhögskola Axel Munthes stig 1, Oskarshamn, Sverige

Aron Schoug föreläser utifrån sin bok Motivera Ideella. Föreläsningen har en grund i motivationspsykologi och organisationsteori och bygger på aktuell forskning om ideella föreningar.

Under dagen varvas föreläsningen med diskussioner och kunskapsutbyte.

Vilka verktyg behöver vi för att få energi i föreningslivet igen?

Vad kan vi ändra? Hur kan vi arbeta annorlunda? Kan vi identifiera utvecklingsområden i våra olika organisationer och hitta sätt att möta dessa nya utmaningar?

ANMÄLAN senast 19 april, skickas till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se eller meddelas per telefon 0480-274 40 kl 08:00-12:00. Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Gratis
Skip to content