Frukostwebbinarium: AI för aktivister

Teams

Varmt välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium för ideella organisationer om möjligheter och risker att använda Artificiell Intelligens, AI, i vårt påverkansarbete. Syftet är att dela erfarenheter och idéer som bygger på behov i våra egna organisationer. Plats: Teams Tid: 2 februari klockan 9 – 10 Målgrupp: Aktivister i ideella organisationer som verkar för likabehandling och […]

Gratis

Världsepilepsidagen 2024

Världsepilepsidagen firas för att uppmärksamma och öka kunskapen om epilepsi i samhället. Epilepsiföreningen i Kalmar med omnejd är på Kalmar stadsbibliotek mellan 11-14. Varmt välkomna! Här hittar du Svenska Epilepsiförbundets program för Världsepilepsidagen den 12 februari. Webbinarieprogram Moderator för dagen är Bengt Eliasson, förbundsordförande Svenska Epilepsiförbundet. LÄNK till livesändning av webbinarierna på Facebook 10.00 Världsepilepsidagen 2024 […]

Gratis

Webbinarum direkt från FN-förhöret om konventionen i Genève

Distansmöte

För tio år sedan förhördes regeringen för första gången av FN:s övervakningskommitté i Genève om hur Sverige lever upp till rättigheterna i funktionsrättskonventionen. Nu är det dags igen. Den 11 mars kl 15 – 16 och 12 mars kl 10 – 13 startar dialogen mellan kommitténs ledamöter och regeringens delegation som leds av socialtjänstminister Camilla […]

Gratis

Världsnjurdagen (World Kidney Day)

Sverige (och på andra ställen) , Sverige

Den 14 mars är det åter dags för Världsnjurdagen, den dag på året då njursjukdomar uppmärksammas lite extra. Världsnjurdagen är en världsomspännande kampanj vars syfte är att belysa njurarnas betydelse för hälsan.  Syftet med Världsnjurdagen (World Kidney Day) som arrangeras den andra torsdagen i mars varje år är att öka medvetenheten om vikten av våra […]

Gratis

EUPATI Sverige: Så här kan du som patient bidra till forskningen genom kliniska studier

Webbinarium via teams

Sista anmälningsdag: är den 12 mars 2024 Välkommen till ett digitalt lunchwebbinarium om hur du som patient kan bidra till forskning genom kliniska studier.  På detta webbinarium kommer vi förklara vad en klinisk studie är. Vi går även igenom nyttan med kliniska studier, samt ger ett par exempel på var man som patient kan hitta olika kliniska studier.  […]

Gratis

NPF-dagen

Sverige (och på andra ställen) , Sverige

NPF-dagen – allas rätt att vara olika Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är starkt kopplade till hur hjärnan arbetar och fungerar och NPF-dagen den 15 mars har instiftats för att uppmärksamma allas rätt till att vara olika. Den 15 mars uppmärksammas NPF-dagen. “NPF” står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller -variation. När man har en NPF-diagnos har man olika […]

Gratis

Temadialog: Digital tillgänglighet

Teams

Du har väl inte missat att anmäla dig till Temadialogen den 18 mars?
Den här gången pratar vi om digital tillgänglighet, en fråga som är viktig för oss alla.
Vi kommer att lyssna på två föreläsningar. Tor Gustavsson, intressepolitisk utredare från Funktionsrätt Sverige håller en inspirationsföreläsning. Den andra föreläsningen handlar om digitala ungdomsmottagningar.
Ni får möjlighet att framföra synpunkter om digital tillgänglighet till Länsgemensam ledning, Region Kalmar län.

Gratis

Digitalt seminarium: Vad behöver man lära sig för att orka vara människa?

Teams

Den 21 mars kl 12-13.00 arrangerar Stiftelsen 1825 tillsammans med kampanjen Psykisk Hälsa på Schemat ett lunchwebbinarium på temat “Vad behöver man lära sig för att orka vara människa?” Seminariet riktar sig särskilt till dig som jobbar med unga, såväl på beslutsfattar- och tjänstemannanivå som direkt inom välfärden, och som är nyfiken på att lära […]

Gratis

Funktionsrätt Kalmar Läns Årsmöte

Forum Oskarshamn Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn, Sverige

På Funktionsrätt Kalmar läns styrelsemöte 31 oktober beslutades det att årsmötet skulle äga rum den 24 mars i Oskarshamn, Forum lokal Nils Falk (södra Långgatan 15-17).
Vi börjar med lunch kl. 12 och själva mötet börjar kl. 13.
OBS! Viktigt att ni meddelar om ni kommer till lunchen eller kommer senare.
Årsmötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare som skall vara ledamot i respektive förening.
Det förväntas att samtliga föreningar skickar en representant till mötet.

Gratis

Världsautismdagen

Sverige (och på andra ställen) , Sverige

Världsautismdagen instiftades av FN för att öka kunskapen och förståelsen kring diagnosen runt om i världen och uppmärksamma och sprida kunskap om autism. Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur diagnosen tar sig i uttryck ser väldigt olika ut från individ […]

Gratis

Vad anser FN att Sverige behöver göra 2024 och framåt för att leva upp till konventionen?

Distansmöte

Den 11-12 mars träffade regeringen FN:s övervakningskommitté för att få hjälp att genomföra åtaganden i funktionsrättskonventionen. Den 4 april kommer FN ha publicerat färska rekommendationer som vi vill sprida och diskutera. Det är många som har engagerat sig i granskningsprocessen och ser med stor förväntan på att rekommendationerna kommer att omsättas till reformer och handling. […]

Gratis

Funktionsrättskonventionen blir lag i Norge. Vad kan vi lära i de nordiska länderna?

Zoom

FN har uppmanat flera nordiska länder att införa funktionsrättskonventionen i nationell lag. Norge är först med att följa uppmaningen, En norsk expertkommitté överlämnade sina förslag till sin regering i januari. Förslaget innebär att Funktionsrättskonventionen får jämbördig status med exempelvis Europakonventionen, Barnkonventionen och Kvinnokonventionen, som redan idag går före annan lagstiftning i Norge. Det nordiska samarbetsorganen för funktionsrättsorganisationer, […]

Gratis
Skip to content