Extra utlysning 2023 – Unga hjärta rörelse

Hej! Som många av er redan vet så har vi på regionala utvecklingsförvaltningen under 2023 genomfört en utlysning inom ramen för vårt bidrag ”Särskild satsning” som fokuserar på fysisk aktivitet för barn och unga. Den särskilda utlysningen har gått under namnet ”Unga hjärta rörelse” och vi har nu beviljat medel till ett flertal projekt inför 2023. Ni kan läsa mer om bidraget och utlysningen ”Unga hjärta rörelse” här: Bidrag till särskilda satsningar – Regional utveckling Kalmar län (regionkalmar.se)

Jag hör av mig till er i länsorganisationerna eftersom vi nu planerar att göra en extra utlysning inom ramen för ”Unga hjärta rörelse” under 2023. Den extra utlysningen innebär att fler lokala insatser och projekt som främjar fysisk aktivitet för barn och unga kommer att kunna beviljas medel, utan krav på samverkan med andra organisationer eller aktivitet i flera av länets kommuner. Om några av era lokalföreningar planerar att anordna särskilda insatser eller projekt med fokus på fysisk aktivitet för barn och unga under 2023 kan de mellan den 15 januari-15 mars 2023 ansöka om bidrag hos oss.

Efter årsskiftet kommer vi att lägga upp ansökningsblanketter och mer information på vår utvecklingswebb och jag kommer då att göra ett utskick till er med mer information.

Vänliga hälsningar

Fanny Loeb
Vik. handläggare
Företags- och projektstöd
__________________________
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
0480-84271
fanny.loeb@regionkalmar.se