Fångad i fattigdom


Idag har FUB Kalmar Län haft möte angående rapporten ”Fångad i fattigdom” tillsammans med tidningen på Funktionsrätt Kalmar Län.

Rapport efter rapport har visat att personer som föds med eller tidigt förvärvar en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har låga inkomster och ofta svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Den här rapporten bekräftar bilden. En viktig orsak är att bostadskostnaderna överstiger dem som andra i motsvarande ålder har. Det statliga bostadstillägget har inte hängt med i utvecklingen och i många kommuner finns det inget kommunalt bostadstillägg.

Flera andra ersättningar når inte heller upp till rimliga nivåer, vilket innebär att många av de berörda inte har ekonomiska resurser som täcker ens måttliga levnadsomkostnader. Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som inte bara får i uppgift att ta reda på hur det ser ut utan också att lägga fram förslag som leder till konkreta åtgärder. Och det är bråttom.

Hör ett inslag från Eftermiddag i P4 Stockholm där FUBs ordförande Harald Strand pratar tillsammans med Henrik Olsson och Mia Bryngelsson från 20 December: