För barn om corona

Vill du veta mer om corona? 1177 har gjort en film om vad coronaviruset är, och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. De har även samlat tips och länkar på sin hemsida, till exempel om vad du kan göra om du är orolig. För barn om corona.