Våra föreläsare

Vi har alla något att berätta för dig!

Vi är personer med olika former av funktionsnedsättningar som är utbildade i retorik och storytelling. Vi föreläser utifrån egen upplevd erfarenhet och förvärvad kunskap om funktionsnedsattas utmaningar att kunna fungera i samhället. Vårt mål är att kunna bidra till attitydförändringar. Genom ett mer inkluderande bemötande kan vi komma närmare ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla. Vi vill genom våra föreläsningar skapa en ökad medvetenhet om hur ett aktivt arbete med frågor om icke-diskriminering och tillgänglighet kan bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med någon form av funktionshinder.

Vi vill nå ut och skapa förståelse för de utmaningar som personer med en funktionsnedsättning har för att kunna fungera i samhället på samma villkor som alla andra. Här finns stora kunskapsbrister hos arbetsgivare och offentliga aktörer. Att lyssna till våra föredragshållares personliga berättelser är ett fantastiskt komplement till den teoretiska kunskap man har om olika funktionsnedsättningar. Vi vill komma ut och berätta om de bemötanden och attityder som vi dagligen stöter på i vår vardag.

I vår grupp av föreläsare finns en stor bredd av personer med funktionsnedsättningar. Det är väsentliga skillnader mellan vad t.ex. en person med autism och en person med rörelsehinder upplever som begränsningar i tillgänglighet avseende att komma i arbete eller ta del av andra samhällsfunktioner.

Detta vill vi ändra på genom att få möjlighet att komma ut och berätta våra historier. Vi tror att våra berättelser kommer att beröra på djupet och därmed öka förståelsen för den exkludering vi på olika sätt upplever i samhället. Ökad förståelse och kunskap är grunden för att förändra den stigmatisering som idag finns vad gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Här hittar du information om alla våra intressanta föreläsare som du kan boka till dina evenemang.

Emelie Nilsson

Emelie Nilsson –
”Jag har varit på botten och vänt”

Det går att vända negativt till positivt. Jag har varit på botten och vänt och nu vill jag hjälpa andra att hitta vägen uppåt och framåt. Alla har vi våra strider att utkämpa men vi måste våga prata om dem.

Jag heter Emelie Nilsson.
Min föreläsning är en salig blandning om att hitta minsta lilla strimma ljus när allt är svart som natten. Jag berättar om hur det är att leva med misshandel och medberoende men också om min ledsjukdom EDS och min ADHD. Min mamma gick bort i cancer när jag var 16 år och jag vill berätta hur det sätter sina spår i en tonåring att mista tryggheten. Hur jag efter mammas död gick in på fel väg i livet men nu hittat rätt.

Jag föreläser gärna för elever och lärare (från årskurs 7 och uppåt), för personal inom vård och omsorg och för föräldragrupper till barn/ungdomar med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.

Emma Lindblad

Emma Lindblad –
”Att lära sig leva med diabetes”

Jag heter Emma Lindblad och jag föreläser om min diabetes som jag haft sedan unga år. De flesta känner till diabetes, eller känner någon som har diabetes ändå är det få som förstår hur det är att leva med sjukdomen. Jag vill berätta hur en svår diabetes kan prägla ett barn och ungdomsliv och föreläser även om lindrig utvecklingsstörning.

Livet med utredning, skola, LSS, Försäkringskassan och hur det har påverkat mig under dem åren. I min föreläsning berättar jag om hur denna funktionsnedsättning påverkat mig genom åren, i skolan och i mina kontakter med olika myndigheter.

Jag föreläser gärna för elever och lärare (från årskurs 6 och uppåt), på universitetsutbildningar, för föreningar och föräldrar till barn/ungdom med diabetes/funktionsnedsättning samt politiker i region och kommun och för allmänheten.

Jakob Larsson

Jakob Larsson – “Jag lyckades utan att läsa en enda bok”

Jag heter Jakob Larsson och jag föreläser om Dyslexi, Aspergers syndrom och ett antal olika neuropsykiatriska diagnoser som har följt mig genom livet.

Jag berättar om min uppväxt och skolgång och hur jag lyckades ta en filosofie magisterexamen utan att läsa en enda bok.

Med mina föreläsningar vill jag främst nå ut till allmänheten, till anställda inom skola och till arbetsgivare inom den offentliga och privata sektorn. Jag vill med min berättelse bidra till att minska fördomar gällande personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Maria Nilsson

Maria Nilsson –
”Att jobba med sin egen självbild och inte låta spökena från det förflutna vinna.”

Jag heter Maria Nilsson.

Min föreläsning handlar om att växa upp med en måttlig hörselskada och dyslexi — hur det påverkade min skolgång genom hela grundskolan. Jag var en tyst och snäll elev så då behövde man inte sätta in resurser! Blev betraktad som annorlunda, avvikande och det var självklart att jag inte kunde lära mig, så länge att jag till slut trodde på det själv.

Min berättelse handlar om vikten att som vuxen i skolans värld tänka på att den bilden du har av eleven förmedlar du till eleven genom ditt sätt att vara mot eleven. Vikten av att hämtat kunskap om hur mycket en hörselskada påverkar skolsituationen för en elev. Den handlar också om att inte låta andra bestämma om vad jag kan. Att som vuxen kunna motbevisa. Att hitta ett sätt utifrån mina funktionsvariationer som fungerar i lärandet och livet.

Jag har som vuxen valsat runt mycket i vården och lärt mig mycket av det. Dels är jag ensamstående mamma till ett barn med flera funktionsvariationer, dels har jag själv kronisk huvudvärk och migrän.

Jag vill sprida kunskap om att kronisk migrän och huvudvärk är en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen och berätta om behandlingar. Jag har också fetma som härrör ur ett syndrom, Jag vill berätta om bemötanden, inställningar när man har diagnoser som det finns mycket okunskap och fördomar om.

Jag vill berätta om vikten av att känna in de osagda och att som vårdpersonal komma ihåg för vems skull de jobbar. Jag ser mig själv som en spetspatient som genom egna erfarenheter kan tillföra mycket för vårdens kvalitet och kunskap.

Joakim Hammar

Joakim Hammar –
”Min resa mot psykiskt välmående – att gå från oreda till struktur”

Jag heter Joakim Hammar och föreläser om min livsberättelse, hur det är att växa upp med autism, tvång och psykisk ohälsa. Genom att berätta från mina egna erfarenheter hoppas jag att publiken upplever mitt föredrag som lärorikt och trovärdigt. 

I mitt föredrag delger jag bitar av mitt liv som jag upplevt från det att jag växte upp tills jag fick min diagnos, men också den vändning som jag har genomgått. Jag är en människa som försöker stå med båda fötterna på jorden, vilket inte alltid varit så lätt då jag gått en krokig väg genom psykisk ohälsa, men jag har insett att vågar man så går det.

Mina föreläsningar handlar om att gå från oreda till struktur, det är min resa mot psykiskt välmående. Alla har vi känt oss mer eller mindre ur balans och ställt oss frågan ”Duger jag som person, är jag tillräcklig?” Jag kommer att berätta om att äga nycklarna för att låsa upp dörren till ensamhet – att gå från ensamhet till vänner. De fakta jag använder mig av kommer ifrån sjukvården, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och etablerade intresseorganisationer för psykisk ohälsa.

Jag tycker om att föreläsa och berätta för andra om mina upplevelser ur mitt Aspergerperspektiv. Jag vill väcka förståelse för oss som har diagnosen Aspergers syndrom och psykisk ohälsa. Intresset för att prata om dessa frågor har ökat och kanske kan jag bidra till att öka förståelse för oss med denna diagnos.

Mitt budskap är i grunden att det finns hopp trots allt, att vi alla är mer lika än olika och att vi skall ha plats i samhället. Jag vill också visa på att det finns hopp även när det ser mörkt ut. Det gäller bara att våga och att få rätt stöd. Välkommen till alla ni som är intresserade att följa mig på min resa!

Caroline Dyrshagen

Caroline Dyrshagen –
Mellan ankfötter och järnvägsspår!

Jag heter Caroline Dyrshagen.
Min föreläsning handlar om suicid (självmord) och suicidprevention! Ett ämne som på olika sätt berört mig genom hela livet. I denna föreläsning utelämnar jag tabeller, staplar och diagram.

För att istället prata om min egna samt ett par bortgångna vänners historia.

Eva Joelsson

Eva Joelsson –
“This is me
Min resa från Ö till Ö”

Jag heter Eva och är unik.
Jag hade förmånen att födas med ryggmärgsbråck, en skada i ryggmärgen som ofta leder till olika fysiska synliga och osynliga funktionsnedsättningar.

Min föreläsning bygger på mitt liv, den handlar om
allt jag varit med om jag och allt jag lärt mig.

Jag brukar säga att jag är lyckligt lottad som föddes med ryggmärgsbråck. Tack vare det är mitt liv ett enda stort lärande. Jag lär mig nya saker varje dag, jag blir aldrig fullärd.

Jag älskar livet, det har kantats av många hinder
och stora utmaningar. Samtidigt har jag upplevt så mycket kärlek, glädje, spänning och äventyr.

Många har mycket att lära av mig och jag har
mycket att lära av andra. Min föreläsning vänder sig till av som kan tänkas vara intresserade och nyfikna på hur det är att leva och vara annorlunda.

Jag föreläser gärna i skolor, hos myndigheter såsom  t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården. Jag har märkt bristande kunskap på olika sätt bland personalen på de olika avdelningarna/områdena vad det gäller t ex vad är en stomi och hur sköter man den?

Det kan jag berätta! Välkomna att boka mig, vi kommer ha roligt tillsammans under min föreläsning.

Ronald Rosengren

Ronald Rosengren –
“Från vårdpaket till triathlet”

Jag berättar om resan vidare efter en stroke. Framåt och uppåt var självklart för mig efter att ha tappat rörelseförmågan i högersidan efter stroken.

Min föreläsning berättar om hur jag steg för steg flyttade mina gränser utåt. Förhoppningsvis kan jag inspirera andra att gå vidare och utvecklas efter en traumatisk upplevelse. Att fokusera på det man kan är en viktig grundsten.

Roliga händelser som har hänt längs vägen vidare varvas med reflektioner om hur vård, omsorg, arbetsliv och andra myndigheter kan agera för att stödja och hjälpa när det behövs.

Ulrica Holmqvist

Ulrica Holmqvist –
Jag är Ulrica Holmqvist

Jag föreläser om min MC olycka 2013.
Var en väldigt aktiv tjej med både jobb och massor av trevliga fritidsintressen men 15 juni 2013 rasades mitt liv i spillror totalt.

Jag var yrkeschaufför och trafiklärare så jag visste
att oddset var stort att jag skulle vara med om någon slags olycka, med eller utan elever.

Jag tackar idag mina gudar för att jag var själv på Mc:n den dagen och att jag inte blandade in någon annan i olyckan. Det hade jag inte kunnat bära på mina axlar då livet blev en hel omvändning för mig, den dagen jag blev funktionshindrad.

Mitt liv kom nu att ligga i andras händer och framför allt att förstå att byråkratin är ”ett stort svart moln” och hinder för personer med en funktionsnedsättning.

För att få den hjälp jag behöver är det från och med nu en kamp som bara leder till frustation och hjälplöshet. Att få höra att ”det är du för sjuk för” eller ”det är du för frisk för”.

Vill du lyssna till min föreläsning boka mig då. Jag har olika inriktningar på samma föreläsning en är på ca 1,5 timme då är den mera detaljerad, 35–40 minuter lite avskalad.

Jag planerar att komma med ytterligare två föreläsningar, riktade till trafikskolor och till vården. När de är färdiga kommer jag presentera dessa på denna hemsida.

Ni kan boka mig som enskild föreläsare eller tillsammans med någon av mina föreläsarkollegor.

Skip to content