Från den 15 juli införs lättnader:

Därför behöver inte Funktionsrätt Kalmar läns, fr om 16/8-21, verksamhet och kansli längre beräkna det maximala antalet medlemmar/besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler, utrymmen eller områden. Vi vill tacka för ert tålamod under pandemin och tänker att tålamod är något som vi alla tränat på under denna tid!

Det går bra att boka våra mötesrum, likt tidigare, och det gör ni på telefon 0480-274 40, mejl: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se eller direkt vid almanackan vid själva lokalerna.

Dock…

gäller fortfarande begränsningsförordningens regler om bl.a. att begränsa antalet besökare/deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det innebär att utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare/deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

På eftermiddagarna och kvällar är det säkrast att ha sammanträden och träffar i lokalerna. Då är det lugnast hos oss och deltagare kan hålla, ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd, från varandra.

Hålla avstånd. Vad gäller?

”Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.”

God fika och fin dukning genom vårt fik ”Nyfiket” 😊 står, som vanligt, till förfogande. och då kontaktas Lena Berglund på mejl: nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se eller på telefon:
0480-43 08 56.

Våra lokaler städas noggrant varje dag. Det tillhandahålls med handdesinfektion på flertalet ställen. Var noggrann med handhygien. Vid symptom stanna hemma.

Det är fortfarande bättre att ha digitala möten om man kan och personal bör arbeta hemifrån om möjligt.

Tveka inte att höra av dig till Funktionsrätts styrelse eller kanslipersonal för ev fråga eller för att utbyta ideér och förbättringar!

Vi önskar er en fin höst!
Hälsningar styrelsen och anställda i organisationen