Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådets presidiemöten är 13 juni (inför Funktionshinderrådets sammanträden den 1 september)
Presidiemöte 3 oktober (inför Funktionshinderrådets sammanträde 2 november)

Har föreningarna några frågor att ta upp kontakta vice ordf. i rådet Walter Rydström på walter.rydstrom@gmail.com innan presidiemötena för att frågorna ska komma med på nästkommande sammanträde.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet är ett forum för samverkan i form av överläggningar, samråd och ömsesidig information på läns- och regionnivå mellan regionkommunen och övriga i rådet ingående aktörer och Funktionshinderrörelsens länsorganisationer.

Funktionsrätt Kalmar läns representanter vid FRKL 2019-2022
(Funktionshinderrådet i Kalmar län)

Ordinarie/ersättare       

Vice ordf: 
Walter Rydström
Fulviksvägen 29
395 94 Rockneby
Telefon: 076-021 56 76
E-post: walter.r@funktionsrattkalmarlan.se

Clearry Ruisla
Telefon: 0768 31 96 87
Trastgatan 25
593 42 Västervik

Arne Hertzberg
Telefon: 0706 53 02 01
E-post: arne@hertzberg.se

Walter Rydström
Telefon: 0760 21 56 76
E-post: walter.rydstrom@gmail.com

Lena Ljungberg Eriksdotter  
Telefon: 0702 98 18 69
E-post: lena.j@funktionsrattkalmarlan.se

Sophie Eriksdotter Forsman
Telefon: 0703 95 66 68
E-post: sofie.e.f@funktionsrattkalmarlan.se

Ersättare                     
Kerstin Johansson
Telefon: 0706 09 34 90
E-post: kaj2410@hotmail.com

Rose-Marie Arnviken Litbo      
Telefon: 0737 75 97 96
E-post: mia@litbo.org

Krister Ekström
Telefon: 0708 92 23 70
E-post: krister.h.ekstrom@gmail.com

Christina Karlsson
Telefon: 0706 81 80 22
E-post: christina.k@funktionsrattkalmarlan.se

Rune Carlsson
Telefon: 0499 400 88
E-post rune.carlsson@telia.com

Barbro Eldhagen
Telefon: 0708 71 00 73
E-post: barbro.eldhagen@gmail.com