Funktionsinriktad musikterapi

Äntligen finns den unika musikterapimetoden FMT (Funktionsinriktad musikterapi) här i Bergkvara, Torsås kommun! Varmt välkommen till Musikmottagningen!

Vad är Funktionsinriktad musikterapi?

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en neuromuskulär behandlingsmetod, utarbetad och grundad av Lasse Hjelm under 1970-talet.

FMT bedrivs alltid i individuell form.

Syftet med FMT är att förbättra livssituationen för en person genom att:

  • Möta en människa där hen är i sin utveckling.
  • Söka grundorsaken till en människas problem/svårigheter och behandla dennes funktioner (kroppskontroll, andning och perception).
  • Bearbeta/strukturera hjärnans aktivitet i en helt ordlös atmosfär.
  • Musiken är medlet för kontakt, aktivitet och samverkan.
  • Tilltala/stimulera alla sinnen (utom lukt och smak), och ge en person rätt förutsättningar för en stegvis utveckling.
  • FMT är en väg till bättre livskvalitet (fysiskt, emotionellt, socialt, kognitivt), och riktar sig till människor i alla åldrar med varierande problem/skadebilder/diagnoser.
  • FMT är en kvalificerad vårdåtgärd (KVÅ), godkänd av Socialstyrelsen.
  • Ett FMT-tillfälle är ca 20-30 min. långt.
  • Du behöver inga musikaliska förkunskaper för att få FMT.

KORT SAMMANFATTNING:

FMT är en rörelseterapi och innebär att arbeta med den egna kroppen för att höja sin funktionsnivå.
FMT innebär att arbeta med den egna kroppen för att höja sin funktionsnivå.
Rörelsen organiserar hjärnan.
FMT bedrivs utan ord. Istället är musiken språk och medel för samverkan.
FMT är en väg till bättre livskvalitet

15 november är det musikterapins dag!

Öppet hus kl. 16-18 här på Musikmottagningen, Ragnabosandsgatan 3 i Bergkvara.
Här kan du ställa frågor om musikterapi i allmänhet och om FMT i synnerhet.
VÄLKOMMEN!

Mer information eller möjlighet till kontakt finns på hemsidan under ”kontakt”;
www.musikmottagningen4ben.se

Kalmar kulturskola har FMT som ett ämne. (Boka på Kulturskolan).