Funktionsrätt Kalmar Län deltog på länskonferens

Funktionsrätt Kalmar Län deltog på länskonferensen 23 – 24 oktober Christina Karlsson och
Sara Cullin Rinaldo deltog, Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius, avstamp jämlik hälsa