Funktionsrättsbyrån är igång med rådgivning

I början av januari öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning.
Nu behöver vi er hjälp att sprida ordet till dem som kan behöva råd och stöd för att hävda funktionsrätt.  

Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. 
Två gånger i veckan har rådgivningen telefontid, helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 9–12.
Telefonnumret är 010-898 50 90. Det går också att när som helst mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se

Med Funktionsrättsbyrån tar Funktionsrätt Sverige ytterligare ett steg för att stärka funktionsrätten.
Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är både att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling arbeta för förändring och respekt för rättigheter. Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.