Hjälpmedelsriksdagen – ”Leva och fungera”

Den 16 maj är det dags för Hjälpmedelsriksdagen ”Leva och fungera”.

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer med syftet att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Hjälpmedelsriksdagen genomförs den 16 maj 2022 på Svenska Mässan i både fysisk och digital form.

10:00 – 10:05 Välkommen
Karin KlingenstiernaMagdalena Rönström
G3 Svenska Mässan

10:05 – 10:20 Inledningsanförande
G3 Svenska Mässan
Inledningstalare presenteras inom kort.

10:20 – 10:50 Hjälpmedel på lika villkor
Lise LidbäckMalin Ekman AldénMaria Hilberth
G3 Svenska Mässan

10:50 – 11:05 Paus
G3 Svenska Mässan
Passa på att besöka utställningen och prata med leverantörerna på plats.

11:05 – 11:35 Ny nationell statistik inom hjälpmedelsområdet
Karin Flyckt
Kunskap är en viktig grund för en mer jämlik hjälpmedelsförskrivning. Socialstyrelsens nya statistik om hjälpmedel och avgifter kan utgöra ett viktigt stöd för detta. Vad ingår i statistiken, hur kan den användas och vilka vänder den sig till? Det är några av punkterna som lyfts på seminariet. 

11:35 – 12:15 En hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap – vad innebär det och hur når vi dit?
Ida KåhlinMattias FredricsonSusanne Iwarsson
För att nå en jämlik vård behöver bästa kunskap finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Men vad innebär styrning med kunskap inom hjälpmedelsområdet, vilken typ av kunskap behöver utvecklas och hur säkerställer vi att den implementeras i syfte att nå en mer personcentrerad och resurseffektiv hjälpmedelsförsörjning av hög kvalitet?
Bildfotograf Ida: Alexander Mahmoud 

12:15 – 13:10 Lunch
G3 Svenska Mässan
Passa på att besöka utställningen och prata med leverantörerna på plats.

13:10 – 13:40 Hjälpmedelsområdets framtida kompetensförsörjning
Cecilia WinbergPetrus LaestadiusÅsa Strahlemo
Framtidens kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vilken kompetens kommer krävas inom hjälpmedelsområdet framöver och hur säkerställer vi att den finns tillgänglig i rätt sammanhang?
Bildfotograf Cecilia: Emil Malmborg

13:40 – 14:20 Digital delaktighet
Annika LindströmMalin Ekman AldénStefan Johansson
Digital teknik kan bidra till att personer med funktionsnedsättning får bättre levnadsvillkor och blir mer delaktiga i samhället. Men, en jämlik tillgång är centralt för att personer ska kunna ta del av tekniken och för att användningen ska leda till förbättrade levnadsvillkor. Ett ökat innovationsarbete är viktigt, framförallt utveckling av olika produkter och tjänster för att stödja behoven hos den enskilde och tillgodose användbarheten och tillgängligheten. 

14:20 – 14:40 Paus
G3 Svenska Mässan
Passa på att besöka utställningen och prata med leverantörerna på plats.

14:40 – 14:55 Aktiv fritid
Erika Olkerud G3 Svenska Mässan

Att ha tillgång till en fritid vi trivs med är en viktig förutsättning för att må bra, men tyvärr inte en självklarhet för alla.Människor som lever med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning möter oftare än andra bristande förutsättningar som hindrar dem från att vara så aktiva och delaktiga på fritiden som de skulle vilja.Kommuner, regioner och civilsamhället kan därför göra stor skillnad genom att riva hinder och underlätta även för personer med funktionsnedsättning att ta del av det fritidsutbud de erbjuder.

14:55 – 15:10 Sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Hanna Hägglund Öfors G3 Svenska Mässan

Personer med funktionsnedsättning har rätt till såväl ett fungerande sex- och samliv som rätt att vara förälder. Var finns dessa hjälpmedel i regionernas förteckningar och hur kan vi få till en förändring? Detta är några av frågorna som diskuteras under denna programpunkt.

15:10 – 15:25 Hjälpmedel för ett helt liv
Erika OlkerudHanna Hägglund ÖforsTove Christiansson G3 Svenska Mässan
Ett samtal mellan de tre medverkande.

15:25 – 16:15 Politikerpanel: En jämlik hjälpmedelsförsörjning – vad har uppnåtts under året och vart är vi på väg?
Acko AnkarbergBengt EliassonMaj KarlssonMikael DahlvistSofia Nilsson G3 Svenska Mässan
En uppföljande diskussion om vad som hänt under året, sedan vi möttes på Hjälpmedelsriksdagen 2021. 

16:15 – 16:20 Avslutning
Karin Klingenstierna G3 Svenska Mässan
Karin Klingenstierna avslutar med att summera ihop dagen.

Källa: https://invitepeople.com/public/events/24627/seminars