Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Länkar

Lokala

Service
Koudden- stuga vid havet med handikappanpassat bad. Kan disponeras av föreningar för funktionsnedsatta men även andra föreningar. Sköts av Kalmar kommun:

Ronny Gustavsson: 0480-450454

Om du vill hyra Koudden:

Birgitta Jägnerbrant: 070-218 57 74


Aktivitetscentrum Valen i Kalmar- mötesplats för personer över 18 år som har stött på problem på grund av psykisk ohälsa.

Tfn: 0480-45 38 41

Aktivitetscentrum Valen i Kalmar finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/ValenKalmar Obs! Du behöver inget eget konto för att se informationen.

Vård/omsorg och hjälpmedel
Landstinget i Kalmar län http://www.ltkalmar.se Här hittar du:

  • Funktionshinderrådets protokoll
  • Tillgänglighetsrådets protokoll

Anpassat utbud av fritidsaktiviteter: www.ltkalmar.se/fritid

Här finns information om aktiviteter som är anpassade t ex extra stöd eller att gruppen inte är så stor. De ordnas i samverkan med eller direkt av kommuner, organisatiner och föreningar.

Marita Engstrand, fritidssamordnare, tfn 0480-840 79

e-post: marita.engstrand@ltkalmar.se

Dokument om innehållsrik fritid >>
Dokument om Habiliteringens nyhetsbrev>>

Apoteket
http://www.apoteket.se

KHS Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län
http://www.kalmar.se/invanare/vard-och-omsorg/hjalpmedel/KHS

Tfn: 0480-45 28 73
Centraler är placerade i Kalmar

I Västervik: 0490-867 70, 861 70.
Nytt är fritidshjälpmedel t ex handcykel, ihopfällbar hygienstol, pulka och skridskokälke!

Utbildning
ABF- Arbetarnas Bildningsförbund (som FSO och medlemsföreningar samarbetar med) http://www.abf.se/ostra_smaland-oland/

Oskarshamn, växel 0491-840 20

Ansvarig för funktionsnedsattas kursverksamhet är Renata: 0491-190 63

LIF- Läkemedelsindustriföreningen
http://www.lif.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Socialdepartementet, Regeringskansliet (2008): www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf

Politik och påverkan
Kalmar kommun: http://www.kalmar.se Här hittar du Fördelningskommitténs protokoll

Kalmar tillgänglighetsråd: www.kalmar.se/Demokrati/Tillganglighet/Kalmar-Tillgänglighetsrad

SKL- Sveriges Kommuner och Landsting: http://skl.se

Barometern/OT: http://www.barometern.se/

Östra Småland: http://www.ostrasmaland.se/

Resor och kommunikation

KLT: http://www.klt.se

SJ: http://www.sj.se

Kalmarflyg: http:// www.kalmarolandairport.se

Tillgänglighet

ADB- antidiskrimineringsbyrån (beläget på FSO´s kontor) http://www.adbsydost.se

Boverket http://www.boverket.se

Funka.nu http://wwwfunkanu.com/sv

Myndigheten för delaktighet (fd. Handisam) http://www.mfd.se

Nyhetsflöden

Funktionsrätt Sverige (fd. Handikappförbunden) http://www.funktionsratt.se

Fonder och stiftelser

Fonder och stiftelser samlade på en sida >>