Idéburna nätverket Kalmar Län

Denna förening ska vara språkröret till regionen. Samla krafterna hos de idéburna på regional nivå för att kunna föra strategiska samtal med regionen såväl i normala förhållanden som i kriser typ pandemin. Man kan också se detta som ett demokratiskt upplägg då det i nuläget är många organisationer som inte har egna kanaler till regionen. Vissa andra har ”gräddfil” och etablerade nätverk.

 
Några av de ”starka” organisationerna har lyft just detta. De anser att det är obalans i dagens situation och vill skapa möjligheter för andra att delta på lika villkor. Vi ser nu också att kyrkan/stiftet eventuellt ansluter sig till arbetet. De deltar i bl a Överenskommelsen i Östergötland redan.
 
Tanken är sedan att t ex Funktionsrätt Kalmar län är spindeln i nätet för sina medlemsföreningar och att kommunikationen ska kunna föras snabbt åt båda håll med den nya föreningen för att snabbt kunna mobilisera då det behövs. Samma gäller för andra organisationer.

Hela syftet med detta är att idéburen sektor och regionen ska samla sig vid samma bord för att gemensamt söka lösningar på olika utmaningar i samhället. Vilka som sedan kan bidra beror ju på vilken fråga det rör sig om. Det handlar inte om att regionen ska ge uppdrag till föreningar utan att man på lika villkor ska jobba lösningsorienterat. Samarbetet mellan idéburen och offentlig sektor kan exempelvis bli ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) i framtiden.