Ladda ner PDF
Anmäl dig till dialogmötet


Välkommen till:

Dialog och erfarenhetsutbyte om rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin bjuder in patientorganisationerna till ett digitalt möte för dialog och erfarenhetsutbyte
tisdagen den 21 november kl. 8.30-10.00 inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. För anmälan, var god se information nedan.

Syftet är att informera om programområdets aktuella insatser och att byta erfarenheter om utvecklingen av kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Agenda

Aktuella insatser
Förväntningar på kunskapsstyrningssystemet

  • Vilka områden anser ni att vi bör prioritera?
  • Hur kan vi hjälpas åt och hur kan vi utveckla vårt samarbete?
Datum21 november 2023 kl. 8.30-10.00
PlatsDigitalt möte. Länk till mötet skickas ut dagen före mötet till anmälda
MålgruppFöreträdare för patientorganisationer med ett intresse för frågor med anknytning till Nationellt programområde (NPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Anmälan och kontaktAnmälan senast 20 november till siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se processledare NPO rehabilitering habilitering försäkringsmedicin

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
– tillsammans gör vi varandra framgångsrika

Skip to content