Inbjudan – Forum social hållbarhet

Runt mitten av oktober 2020 öppnar Länsstyrelsen Kalmar län ihop med Linnéuniversitetet dörrarna till ett nytt forum inom social hållbarhet. På ett snabbt och lätt sätt är tanken att du här får vara delaktig i ett kunskapsutbyte i vid bemärkelse. Forumet är digitalt och vänder sig till dig som arbetar med frågor inom social hållbarhet i kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle. Låter det spännande?! Missa inte att anmäla dig!

Syftet med Forum social hållbarhet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av såväl teoretisk som praktisk kunskap. Det är ett forum som handlar om möte och samverkan. Målet är att skapa möjlighet till synergieffekter av olika slag. Antingen i mötet med andra eller i tanke och perspektivtagande.

Under hösten 2020 kommer två teman att presenteras vid sidan av ett välkomnande och en kortfattad presentation av själva forumet. I oktober är temat ”barn” och i november är temat ”mäns våld mot kvinnor”.

För deltagande (tillgång till det digitala forumet) krävs anmälan. Detta görs på Länsstyrelsen Kalmar läns webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser—kalmar/2020-10-05-inbjudan—forum-social-hallbarhet.html. För att vara med från start behöver du anmäla dig innan den 10 oktober 2020.