Inbjudan till avslutningsvecka för projektet Rätt från början

Webbinarieserie den 13-17 december:

Universell utformning och vägen mot ett hållbart samhälle

Social housing – är det verkligen en bra idé?
Måndagen den 13 december klockan 09:00 – 10:00

Idag diskuteras olika lösningar för ”Social housing” på bostadsmarknaden. Vad innebär detta och vilka konsekvenser får en sådan modell för de människor som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden? Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete för att utveckla kunskapen om universell utformning av bostäder och bostadsområden i samverkan med byggföretag och andra organisationer.

Länk för anmälan:
Social housing – är det verkligen en bra idé?

Hybridarbetsplatsen – kommer den att fungera för alla?
Tisdagen den 14 december klockan 09:00 – 10:00

Vi möter många nya utmaningar när arbetslivet startar upp efter pandemin. Hur kan alla inkluderas i det nya, flexibla arbetslivet där några arbetar hemifrån och andra sitter på kontoret? Vilka lösningar behövs för att arbetslivet ska fungera för alla? Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete för Universell utformning av arbetsplatser i samverkan med Akademikerförbundet SSR och projektet UUA.

Länk för anmälan:
Hybridarbetsplatsen – kommer den att fungera för alla?

Hur kan vi skapa en skola för alla elever?
Onsdagen den 15 december klockan 09:00 – 10:00

Hur kan vi skapa en skola som fungerar för alla elever? Är det genom att återgå till mer traditionella undervisningsmetoder – eller behöver vi tvärtom ta steg framåt och erbjuda ett smörgåsbord av lösningar för olika elever? Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete med Universell design för lärande (UDL) och samverkansprojekt för mer tillgängliga lärmiljöer.

Länk för anmälan:
Hur kan vi skapa en skola för alla elever?

Vad kan techjättarna lära oss om inkluderande design?
Torsdagen den 16 december klockan 09:00 – 10:00

Behovet av digital tillgänglighet är högaktuellt inom alla samhällsområden. Nästa sommar införs bindande tillgänglighetskrav för en lång rad IT-tjänster i hela EU, även i Sverige – bland annat för e-handel, e-böcker och biljettförsäljning. IT-jättarna har länge använt metoder för inkluderande design och användarinvolvering. Vad kan vi lära av deras arbete? Webbinariet inleds med en presentation av projektet Rätt från börjans arbete med användarinvolvering och projektets processtöd för designprocesser med användaren i centrum.

Länk för anmälan:
Vad kan techjättarna lära oss om inkluderande design?


Lättöppnade förpackningar – ett exempel på inkluderande design
Fredagen den 17 december klockan 09:00 – 10:00

Hur kan vi skapa förpackningar och burkar som både är tillgängliga och säkra för alla användare? Hur kan erfarenheterna från arbetet med lättöppnade förpackningar användas inom andra samhällsområden? Webbinariet inleds med en presentation av Reumatikerförbundets arbete med lättöppnade förpackningar – ett ofta använt exempel på universell utformning, som även Rätt från början lyft fram i olika sammanhang.

Länk för anmälan:
Lättöppnade förpackningar – ett exempel på inkluderande design