Inbjudan till digitalt Almedalsseminarium

En digital kurs i personcentrerad vård för Sveriges patientorganisationer tas nu fram av Funktionsrätt Sverige i samverkan med GPCCs personråd och forskare från GPCC. Kursen ges till hösten och består av fyra tillfällen. Mer informatiom om talare kommer inom kort. Information om kursen, anmälan och inbjudan.


Inger Ros, Lisbeth Löpare-Johansson, Eric Carlström, Anna Nergårdh, Brita Winsa och Ulrika Winblad

Inger Ros, Lisbeth Löpare-Johansson, Eric Carlström, Anna Nergårdh, Brita Winsa och Ulrika Winblad. Foto: Inger Ros av Anders Norderman, Brita Winsa av Malin Grönborg, Lisbeth Löpare-Johansson av Anders Alm, Eric Carlström av Johan Wingborg.

Perspektiv på person och vård; Tillit, tillgänglighet, trygghet och kontinuitetI höstas sändes ett välbesökt webbinarium på temat person och vård, i form av ett samtal mellan Bengt Kristensson Uggla och Bodil Jönsson. Samtalsledare var Hans-Inge Persson. Publiken inbjöds att skicka in reflektioner som sedan besvarades av Bengt och Bodil. Se webbinariet och läs reflektionerna och svaren.

Ny resurssida vill inspirera till patienters och allmänhetens medverkan (PAM) i forskning

Att involvera patienter och allmänheten kan öka ett forskningsprojekts relevans och förbättra dess kvalitet. Nu finns en ny webbsida med tips på hur, när och varför patienter och allmänhet kan medverka i forskning, samt ett par exempel från GPCC-projekt. Sidan finns på både svenska och engelska. Resurssidan för patienters och allmänhetens medverkan i forskning.

Informationsmaterial om personcentrerad vård till patientorganisationer

Använd, sprid och länka gärna till det informatonsmaterial om personcentrerad vård som tagits fram av GPCCs personråd för patienter och närstående. Det riktar sig i första hand till patient- och anhörig/närståendeorganisationer, men kan användas av alla.

LÄNKAR:

Till informationsmaterialet: www.gpcc.gu.se/patient
Information om GPCCs personråd

Välkomna på digitalt Almedalsseminarium!

Sverige är redo att bli ett föregångsland för personcentrerad vård men finns rätt stöd på plats?

Ny forskning från GPCC visar att Sverige ligger långt fram internationellt när det gäller att möjliggöra införandet av personcentrerad vård i en jämförelse med andra Europeiska länder. Samtidigt visar en annan ny GPCC-studie att den svenska hälso- och sjukvården upplever brister i statlig och regional styrning som försvårar implementeringsarbetet av personcentrerad vård.

Måndagen 5 juli ska GPCC-Forskarna Eric Carlström, professor i vårdvetenskap, ledarskap och organisation vid Sahlgrenska akademin och Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, berätta vad som har framkommit i deras forskningsprojekt på ett digitalt Almedalsseminarium. Detta ska sedan debatteras av en panel bestående av företrädare för regioner och myndigheter.

Debatten ska ledas av Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Medverkar i panelen gör Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, som har deltagit i Ulrika Windblads studie, samt Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Anna Nergårdh, regeringens f.d. utredare för En god och nära vård.

Publik ansluter till webbinariet via zoom, och kommer att kunna ställa frågor via Menti.com. Information om webbinariet och länk för att ansluta.

Sommarhälsning från Joakim Öhlén, centrumföreståndare, GPCC

Hej !

Utvecklingen mot integrerad personcentrerad vård går på många sätt framåt i Sverige. Men visst har pandemins konsekvenser på flera sätt också inneburit bakslag. Det får vi använda för att lära och sikta framåt. Samtidigt rapporteras flera exempel på hur restriktioner under pandemin öppnat för förändrade arbetssätt som kan svara till utveckling av nära vård, närmare det som är viktigt och angeläget för personen själv. Att framtvingade (liksom planerade) förändringar ofta kan ha olika och oväntade konsekvenser är både intressant och viktigt. Vid GPCC har vi initierat nya forskningsprojekt om hur personcentrerad vård kan bidra till att hälso- och sjukvården blir hållbar vid ansträngda samhällssituationer såsom vid en pandemi. Våra forskningsresultat om ledning och styrning för omställning till personcentrerad vård finns däremot redan. De bildar grund för ett seminarium som GPCC arrangerar under Almedalsveckan i juli.

Utredningen om sammanhållen och nära vård för barn och ungdom Börja med barnen! är viktig för framtiden. Självklart behövs personcentrerad vård i alla åldrar. Nu finns alltså huvudbetänkandet på remiss, som är möjligt att påverka. Hoppas vi blir flera som diskuterar, svarar och medverkar till att skapa personcentrerad vård för barn och ungdomar.

Tack till alla ni som är engagerade i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Ert arbete, feedback och engagemang är viktigt som näring för det arbete vi tillsammans kan genomföra för kunskapsutveckling som stödjer omställning till personcentrerad vård.

Håll kontakten men håll avstånd och ta hand om varandra.

Sommarhälsningar,

Joakim

Tips på saker att läsa, lyssna och se på i hängmattan

Läs nya upplaga och se webbinariet: Personcentrering inom hälso- och sjukvård

Helt reviderad och uppdaterad upplaga med bland annat fler kapitel som rör organisationsförändring och nya kapitel om personcentrerad nära vård, barnsjukvård, prehospital vård och intensivvård, samt konkreta situationer där ett personcentrerat arbetssätt beskrivs av olika professioner, såsom arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Se och hör författarna berätta om boken i bokreleasewebbinariet.

Joakim Öhlén samtalar om svåra frågor i Gyncancerpodden

Joakim Öhlén, Centrumföreståndare för GPCC och professor i omvårdnad, har deltagit i ett avsnitt av Gyncancerpodden. Temat för avsnittet är närståendes behov av stöd. Gyncancerpodden produceras av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Samtalet är tillsammans med Alexandra Andersson som arbetar med kommunikationsfrågor inom nätverket och har egen erfarenhet av att vara närstående.

I samtalet diskuterar vi närståendeskap, närståendes behov av och möjligheter till stöd, berättar Joakim. Vi tangerar flera svåra frågor om livet och döden, om livsglädje och sorg. Betydelsen av personcentrerade förhållningssätt vävs in.

Gyncancerpodden med Joakim Öhlén.

Nätverket mot gynekologisk cancer.