Inbjudan till interimstämma

för att bilda en ideell förening som samlar den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län.

TID: Onsdagen den 3 mars 2021 kl 18.00 – 19.30
PLATS: Digitalt möte via ZOOM, länk till själva mötet skickas ut senare.

ANMÄLAN sker via länk nedan senast den 1 mars.

Vi hoppas att just din förening vill vara med och starta upp denna förening!

Ni skall tillhöra den idéburna sektorn, verka i Kalmar län och ha ett regionalt perspektiv samt stödja föreningens ändamål. Se ytterligare information i bif. inbjudan.

Initiativet knyter an till det pågående arbetet med att besluta om en Överenskommelse i Kalmar län mellan idéburen sektor och Region Kalmar län. Syftet är att skapa en strategisk samverkan mellan parterna för att lösa utmaningar i samhället.

Förslag till stadgar samt dagordning bifogas.

Ser fram emot att träffa er vid stämman!
/Arbetsgruppen för bildande av juridisk person för den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län

Edvin Arnby-Machata, Ingrid Thornberg, Sara Cullin Rinaldo och Ellinor Jonsson
via Ewa Engdahl och Åsa Selander, Samverkansplattform Kalmar län

Med vänlig hälsning
Ewa Engdahl