Inbjudan till lansering av webbutbildning om universell utformning

Hej!

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början har tagit fram en webbutbildning om universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Arbetet har pågått sedan i höstas och nu är det äntligen dags att lansera utbildningen!

Tid och plats

Den 27 maj kl 15-16 presenteras webbutbildningen via Zoom. Vi skickar ut länk via e-post till de som anmält sig.

Anmälan
Länken nedan går till ett anmälningsformulär via Funktionsrätt Sveriges kalendarium.

Anmälan till lanseringen

Vi går igenom utbildningens olika delar och hur den är tänkt att användas.

Vi berättar också hur du kan lämna synpunkter inför det fortsatta arbetet med att förbättra utbildningen.

Välkommen!