Klicka här för att anmäla dig till medlemskonferensen

Inbjudan till Funktionsrätt Kalmar Läns medlemskonferens: Motivera ideella med Aron Schoug, föreläsningen har en grund i motivationspsykologi och organisationsteori och bygger på aktuell forskning om ideella föreningar

Aron Schoug föreläser utifrån sin bok Motivera Ideella.
Föreläsningen har en grund i motivationspsykologi och organisationsteori och bygger på aktuell forskning om ideella föreningar.

Under dagen varvas föreläsningen med diskussioner och kunskapsutbyte.

Vilka verktyg behöver vi för att få energi i föreningslivet igen?

Vad kan vi ändra? Hur kan vi arbeta annorlunda? Kan vi identifiera utvecklingsområden i våra olika organisationer och hitta sätt att möta dessa nya utmaningar?

NÄR: 6 maj, kl 09:00-15:00
PLATS: Oskarshamns Folkhögskola, Axel Munthes stig 1
Under dagen serveras fika och lunch

Alla medlemmar och utvalda samarbetspartners är välkomna och Funktionsrätt Kalmar län står för konferenskostnaderna. Medlemmar i DHR och SRF är också välkomna men står själva för kostnaderna.

Vid denna medlemskonferens ersätter Funktionsrätt Kalmar län inga kostnader för resor, försök att samåka.

ANMÄLAN – senast 19 april, skickas till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se eller meddelas per telefon 0480-274 40 kl 08:00-12:00. Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Eventuellt behov av tolk bokas av deltagaren själv.

Hjärtligt välkomna till en spännande dag!

Klicka här för att anmäla dig till medlemskonferensen

Skip to content