Information

Presentation

Funktionsrätt Kalmar Län är en samarbetsorganisation som tror att varje människa oavsett funktionsförmåga har rätt till goda levnadsvillkor.

Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan för att försöka förbättra vård och omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmarna.