Internationella funktionshindersdagen

Tyst manifestation i Kalmar till stöd för funktionshindrade

Ett 20-tal demonstranter samlades på Larmtorget i Kalmar för att manifestera sitt stöd för funktionshindrade och deras situation. Detta i samband med att Internationella funktionshindersdagen inföll under tisdagen.

Med tystnad ville de göra sina röster hörda och uppmärksamma allmänheten för de problem som funktionshindrade ställs inför i sin vardag.

På tisdagen inföll Internationella funktionsrättsdagen. Runt om i landet och världen uppmärksammade personer med funktionsnedsättning sin situation. I Kalmar samlades en grupp för att tillsammans tåga genom centrala Kvarnholmen för en tyst manifestation.

– Vi vill på det här sättet väcka uppmärksamhet och visa att vi finns, sade Richard Göransson. Budskapet som framfördes av deltagarna gällde bland annat LSS och frågan om hur det kommer sig att personer med aktivitetsbidrag beskattas hårdare än andra.

Senare under eftermiddagen höll det kommunala tillgänglighetsrådet sitt fjärde sammanträde för året. I rådet ingår ett stort antal företrädare för olika organisationer för funktionsnedsatta.

– De här träffarna ger oss möjlighet att framföra synpunkter på hur vi vill att tillgängligheten ska kunna bli bättre, säger Krister Ekström, vice ordförande i tillgänglighetsrådet. Han är nöjd med det arbete som bedrivs inom kommunen och menar att de funktionshindrades behov ofta lyfts fram i nya projekt.

Sara och Åsa presenterade Funktionsrätt och Coompanions projekt Samverkansplattform Kalmar län, läs projektinformationen HÄR.

https://www.funktionsrattkalmarlan.se/wp-content/uploads/2019/12/Barometern-Tyst-manifestation_for_alla_funktionshindrade.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tyst-manifestation-i-kalmar-till-stod-for-funktionshindrade