Medlemskonferens: Inbjudan att vara med och påverka

Felix föreläser
Åsa "Felix" Everbrandt, kort grått hår, glasögon, rosa tröja och svarta byxor står och pratar framför åhörare vid en dator. På bildspelet står det Nationella mål för funktionshinderspolitiken.

Konferensen var den 1 oktober 2019 på Oskarshamns folkhögskola i samarbete med ABF Kalmar Län.

På ett roligt sätt så lyssnade vi på hur vi tillsammans kunde utveckla strategier, så att vi kunde stärka vår rollöka kunskap i samhället om möjligheter till studier och arbete. Med en bra vård och bostäder för alla. Vi hade diskussion/workshop om hur vi arbetar i föreningarna gällande föreningarnas påverkansarbete, vad som är bra och vad som kan bli bättre. “Felix” visade och förklarade resultatet av regeringens “Översyn och styrning av funktionshinderpolitiken”.

Medverkande

Åsa Felix “Felix” Everbrandt från Länsstyrelsen och representanter från olika funktionsrättsföreningar.

Bilaga 1 – Konferens
Elöverkänsligas föreläsning
Länkar till föreläsning – Elöverkänsliga
Minnesanteckningar

Tidigare konferenser:

Anhörigperspektiv från 2018:
16 september på Oskarshamns folkhögskola i samarbete med ABF Kalmar Län.
Anhöriga är viktiga personer och de har själva egna behov. På konferensen ställer vi oss frågan hur ser det ut i Sverige idag? Vilka utmaningar står vi inför i framtiden och vad kan vi som organisation framhålla för att påverka de som styr?

Senare konferenser:

Anhörigveckan: Skuggsyskon från 2020:
Funktionsrätt Kalmar Län uppmärksammade anhörigveckan 2020 genom att visa medlemmarna teaterföreställningen Skuggsyskon digitalt och bjuda in till ett medföljande digitalt samtal efteråt med skådespelarna i pjäsen.

Hur du talar så andra lyssnar från 2021:
Den 21 april 2021 digitalt på Zoom med Fredrik från Ordrum

Fredrik Mattsson från Ordrum: föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Han föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Föreläsningen gav oss handfasta tips om vad man kan tänka på när man talar inför andra, både när du pratar inför folk i samma rum som när du talar digitalt.

Skip to content