Medlemskonferens: Vad gör jag om det blir fel i vården?

Konferensen var den 19 april 2023 på Oskarshamns Folkhögskola i Oskarshamn.

Frågan som belystes av föreläsarna för dagen var “Vad gör jag om det blir fel i vården?”.
Syftet med konferensen var att lära sig mer om patientsäkerhet i stort och få verktyg för att förbereda dig för effektivare vårdmöten.
Medlemskonferensen fick högsta betyg

Medverkade gjorde:

PatientnämndenIVO (inspektionen för vård och omsorg)LÖF patientförsäkring samt Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
Dagen engagerade ett 50-tal deltagare som representerade 16 av våra medlemsföreningar.

Minnesanteckningar från konferensen

Urban Oskarsson från Patientnämndens presentation
Jonas Nilsson från IVOs presentation
LÖF patientförsäkrings presentation
Stephanie Juran från Riksförbundet Sällsynta diagnosers presentation

Inslag från P4 Kalmar:

Bilder från medlemskonferensen:

Tidigare konferenser:

Medlemskonferensen Inför valet från 2022

Genomfördes den 25 augusti på Munken Hotell i Mönsterås och var ett tillfälle för ett personligt möte med Regionråden i Kalmar län där föreningarna kunde passa på att ställa dina frågor direkt till de politiska partierna. Funktionsrätt Sverige hade fokus på Arbetet för rätten till jämlik hälsa. Det lyftes även att personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

Skip to content