Kontakta oss

Kansliet

Kontaktuppgifter för kansliet
Söker du någon i styrelsen? Klicka här

Vi är en resurs i samhället med 31 föreningar i samverkan.

Funktionsrätt Kalmar Län
Nygatan 30, 392 34 Kalmar
Plusgiro: 44 45 49-0
Tel: 0480-274 40
Bankgiro: 5150-4033
Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan.se
Org.nr: 83 24 00-87 57
E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se

Öppettider på kansliet

08.00 – 12.00 Det går bra att ringa, maila eller besöka oss!

Kanslichef/Webbansvarig:
Sara Cullin Rinaldo
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
Direktnr: 0480-43 08 51
Mobil: 073-0610 146
E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se

Webmaster/Sociala medier:
Joakim Hammar
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
E-post: joakim@funktionsrattkalmarlan.se

Kanslist:
Annelie Olsson
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
Direktnr Fr: 0480-43 08 52
E-post: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se

Kanslist:
Lena Olsson
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
E-post: lenao@funktionsrattkalmarlan.se

Konferensansvarig/Kanslist:
Lena Berglund
Nygatan 30
392 34  KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
Direktnr Fr: 0480-43 08 56
E-post: nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se 

Ekonomiansvarig/kassör
Nils-Allan Edman
Björklundsg 5 A
593 34  VÄSTERVIK
Tel: 0490-191 38
Mobil: 070-930 09 8
E-post: nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se

Projektanställd Alla har något att berätta
Elisabeth Stake
Nygatan 30
392 34 KALMAR
E-post: elisabeth.stake@coompanion.se
Mobil: 070-425 41 60