Styrelsen

Här hittar du information om Styrelseledamöter, Valberedning, Revisorer 2020/2021
Söker du någon som arbetar på Kansliet? Klicka här

Ordförande:
Åke Ring
Axel Oxenstiernas väg 5
392 38 KALMAR
Telefon: 070-542 41 26
E-post: ake.r@funktionsrattkalmarlan.se

Studieorganisatör:
Lena Ljungberg Eriksdotter
Långrälla 129
386 96 FÄRJESTADEN
Telefon: 0702-98 18 69
E-post: lena.l.e@funktionsrattkalmarlan.se

Repr. ADB Sydost:
Sophie Eriksdotter Forsman
Törnkvistvägen 12
386 96  FÄRJESTADEN
Telefon: 0485-66 11 11
070-395 66 68
E-post: sophie.f@funktionsrattkalmarlan.se

Krister Ekström
Smålandsgatan 2 A
392 33 KALMAR
Telefon: 0480-42 23 70
070-892 23 70
E-post: krister.h.ekstrom@gmail.com

Christer Andersson
Strågränd 3
386 31 FÄRJESTADEN
Telefon: 073-953 00 21
E-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

Walter Rydström
Fulviksvägen 29
395 94 Rockneby
Telefon: 076-021 56 76
E-post: walter.r@funktionsrattkalmarlan.se

Christina Karlsson
Spånggatan 17
572 51 Oskarshamn
Telefon: 070-681 80 22
E-post: christina.k@funktionsrattkalmarlan.se

Elisabeth Stake
Smålandsgatan 2a
392 33 Kalmar
mobil: 070-425 41 60
e-post: elisabeth.s@funktionsrattkalmarlan.se

Marie Torstensson
Runtorp 401
388 99 Påryd
mobil: 070-649 33 97
e-post: marie.t@funktionsrattkalmarlan.se

Sammank. valberedning:
Monica Brinkenfeldt
Idungatan 4
386 93 FÄRJESTADEN
Telefon: 070-491 71 97
E-post: brinken@live.se

Arne Hertzberg
Tre Vänners Väg 42
393 59 Kalmar
Telefon: 070-653 02 01
E-post: arne@hertzberg.se

Annette Ranvik
Ekebovägen 6A
572 40 Oskarshamn
Mobilnr: 070-660 26 64
E-post: annetter240@gmail.com

Revisor:
Gull Lewton
Telefon: 0480-222 52
0708-455628
E-post: gull.lewton@gmail.com

Revisorsuppleant
Marianne Petersson
Månsamåla 102
382 91 Nybro
Telefon: 0481-100 41
0738-40 00 41
E-post: marianne.048110041@telia.com

Revisionsbyrå
Haeggman Revision AB (auktoriserad revisor)