Kurser

I samarbete med ABF så är följande kurser inplanerade under året 2021:

Här kommer mer information..

Under året så har Funktionsrätt medlemskonferenser/kurser inplanerade. Det är dagar med föreläsningar, aktuella diskussioner, politikermöten m m som är bra och kostnadsfria för våra föreningar att delta på.

Kontakta Sara på kansliet om du har förslag på tema eller föreläsare! Det är för våra medlemmar och vad ni är intresserade av att diskutera, som vi håller dessa dagar.

Väl mött!