Länkar

Lokala

Service
Koudden – stuga vid havet med handikappanpassat bad. Kan disponeras av föreningar för funktionsnedsatta men även andra föreningar. Sköts av Kalmar kommun:
Ronny Gustavsson: 0480-450454

Om du vill hyra Koudden:
Birgitta Jägnerbrant: 070-218 57 74

Aktivitetscentrum Valen i Kalmar- mötesplats för personer över 18 år som har stött på problem på grund av psykisk ohälsa.
Tfn: 0480-45 38 41

Aktivitetscentrum Valen i Kalmar finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/ValenKalmar

Vård/omsorg och hjälpmedel
Region Kalmar Län http://www.regionkalmar.se
Här hittar du:

  • Funktionshinderrådets protokoll
  • Tillgänglighetsrådets protokoll

Här finns information om aktiviteter som är anpassade t ex extra stöd eller att gruppen inte är så stor. De ordnas i samverkan med eller direkt av kommuner, organisatiner och föreningar.

”Trösklar och knep för nybörjare” (Luften är fri): Trösklar och knep för nybörjare – webbinarium Luften är fri 2 juni – YouTube

SLU Centrum för naturvägledning

MFD:s har i sin rapport Aktiv fritid tittat på tillgången till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten lyfter bland annat att målgruppen avstår på grund av bristande tillgänglighet (föreningsstöd ett verktyg), avsaknad av information om tillgänglighet i aktiviteterna, en svag privatekonomi, otillgängliga transporter och bristande socialt stöd inför och i samband med aktiviteterna. Kvinnor med funktionsnedsättning möter fler hinder, personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är mindre aktiva, personer på landsbygden är generellt mindre nöjda med sin fritid. Rapporten tittar även på fritidshjälpmedel.

MFD Stöd kring aktiv fritid till kommuner: Stöd för att främja en aktiv fritid – MFD

MFD Stöd kring aktiv fritid till föreningar: Föreningar kan främja en aktiv fritid – MFD

MUCF https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/oppna_fritidsverksamheten_-_om_tillganglighet_och_inkludering.pdf

Apoteket
http://www.apoteket.se

KHS Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län
https://www.kalmar.se/KHS

Tfn: 0480-45 28 73
Centraler är placerade i Kalmar

I Västervik: 0490-867 70, 861 70.
Nytt är fritidshjälpmedel t ex handcykel, ihopfällbar hygienstol, pulka och skridskokälke!

Utbildning
Rätt från börjans webbutbildning: https://utbildning.rattfranborjan.nu. Länk till en video från lanseringen: https://youtu.be/x20Sg82edis

ABF- Arbetarnas Bildningsförbund (som FSO och medlemsföreningar samarbetar med) https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-kalmar-lan/vara-kontor/kalmar-oland/

Oskarshamn, växel 0491-840 20

Ansvarig för funktionsnedsattas kursverksamhet är Daniel: 070-511 36 25

LIF- Läkemedelsindustriföreningen
http://www.lif.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Politik och påverkan
Region Kalmar Län, https://www.regionkalmar.se/
Funktionshinderrådet

Kalmar tillgänglighetsråd: https://kalmar.se/tillganglighetsradet

SKR- Sveriges Kommuner och Regioner: http://skr.se

Barometern/OT: http://www.barometern.se/

Resor och kommunikation

KLT: http://www.kalmarlanstrafik.se

SJ: http://www.sj.se

Kalmarflyg: http://www.kalmarolandairport.se

Tillgänglighet

ADB- antidiskrimineringsbyrån (beläget på Funktionsrätts kontor) http://www.adbsydost.se

Boverket http://www.boverket.se

Funka.com http://www.funka.com

Myndigheten för delaktighet (fd. Handisam) http://www.mfd.se

Nyhetsflöden

Riksorganisationen

Funktionsrätt Sverige (fd. Handikappförbunden)
Tfn: 08-546 404 00
http://www.funktionsratt.se