Länkar

Lokala

Service
Koudden – stuga vid havet med handikappanpassat bad. Kan disponeras av föreningar för funktionsnedsatta men även andra föreningar. Sköts av Kalmar kommun:
Ronny Gustavsson: 0480-450454

Om du vill hyra Koudden:
Birgitta Jägnerbrant: 070-218 57 74

Aktivitetscentrum Valen i Kalmar- mötesplats för personer över 18 år som har stött på problem på grund av psykisk ohälsa.
Tfn: 0480-45 38 41

Aktivitetscentrum Valen i Kalmar finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/ValenKalmar

Vård/omsorg och hjälpmedel
Region Kalmar Län http://www.regionkalmar.se
Här hittar du:

  • Funktionshinderrådets protokoll
  • Tillgänglighetsrådets protokoll

Här finns information om aktiviteter som är anpassade t ex extra stöd eller att gruppen inte är så stor. De ordnas i samverkan med eller direkt av kommuner, organisatiner och föreningar.

KHS Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län
https://www.kalmar.se/KHS

Tfn: 0480-45 28 73
Centraler är placerade i Kalmar

I Västervik: 0490-867 70, 861 70.
Nytt är fritidshjälpmedel t ex handcykel, ihopfällbar hygienstol, pulka och skridskokälke!

Utbildning
ABF- Arbetarnas Bildningsförbund (som FSO och medlemsföreningar samarbetar med) https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-kalmar-lan/vara-kontor/kalmar-oland/

Oskarshamn, växel 0491-840 20

Ansvarig för funktionsnedsattas kursverksamhet är Daniel: 070-511 36 25

LIF- Läkemedelsindustriföreningen
http://www.lif.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Politik och påverkan
Region Kalmar Län, https://www.regionkalmar.se/
Funktionshinderrådet

Kalmar tillgänglighetsråd: https://kalmar.se/tillganglighetsradet

SKL- Sveriges Kommuner och Landsting: http://skl.se

Barometern/OT: http://www.barometern.se/

Tillgänglighet

ADB- antidiskrimineringsbyrån (beläget på Funktionsrätts kontor) http://www.adbsydost.se

Boverket http://www.boverket.se

Funka.com http://www.funka.com

Myndigheten för delaktighet (fd. Handisam) http://www.mfd.se

Nyhetsflöden

Riksorganisationen

Funktionsrätt Sverige (fd. Handikappförbunden)
Tfn: 08-546 404 00
http://www.funktionsratt.se