Material

Tips!
Funkibator förening i Kronobergs län har genom stöd från Arvsfonden kunnat göra uppåt 30 nya bilderböcker för barn där funktionsnedsättning inkluderats. Detta är icke kommersiella böcker som behöver finnas på bibliotek, förskolor, skolor, lekterapier med mera. Bland böckerna finns innehåll av manuell rullstol, elektrisk rullstol, parasport, NPF, psykisk ohälsa, långvarig smärta med mera. Böckerna finns att beställa i den vanliga e-handeln.

Bild på Funkibatorförlags böcker