Medlemsföreningar

Det finns 30 medlemsföreningar i länets Funktionsrätt

Vi hjälper dig så klart att få kontakt med den medlemsförening du söker och på den här sidan så hittar du kontaktpersoner för länets alla medlemsföreningar.
Har du någon fråga? kontakta oss på kansliet hjälper vi dig!

Afasiföreningen Kalmar län
Eva-Lena Fungmark
Telefon: 070-239 59 91
E-post: evalena.fungmark@gmail.com

Afasiföreningen i Kalmar med omnejd
Elsiv Karlsson
Telefon: 079-0686317
E-post: elsiv.k@gmail.com

Afasiföreningen i Västervik med omnejd
Eva-Lena Fungmark
Tfn: 070–239 59 91
E-post: evalena.fungmark@gmail.com
Hemsida: http://www.afasi.se/

Astma- och Allergiföreningen i Kalmar län
Clearry Ruisla
Telefon: 0768-31 96 87

Astma-Allergiföreningen i Västervik med omnejd
Clearry Ruisla
Telefon: 0768-31 96 87
Hemsida: https://astmaoallergiforbundet.se/

Attention

Förbundet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
E-post: info@kalmar.attention.se
Hemsida: www.attention-kalmar.se

Autism- och Aspergerföreningen i Kalmar län
Föreningens e-post: kalmar@autism.se
Hemsida: www.autism.se/kalmar

BCF

Bröstcancerföreningen 
Kalmar län

Tel: 070-6523771
Tel: 070-5759939
E-post: kalmar@brostcancerforbundet.se
Hemsida: https://kalmar.brostcancerforbundet.se/


Elöverkänsligas förening i Kalmar län

E-post: kalmar@eloverkanslig.org
Hemsida: http://eloverkanslig.org/

FBIS, Förb.

Förbundet för Blödarsjuka sydöstra regionsförening
E-post: sydostra@fbis.se
Hemsida: https://www.fbis.se/fbis-sydostrarf/ 

FSDB Öst (vilande)
Förbundet Sveriges dövblinda

Ann-Louise Sundin
Mobil: 070-611 33 73
E-post: louise.sundin@telia.com

Håkan Jonsson
Mobil: 070-811 14 50
E-post: hakan.1@telia.com
Hemsida: http://www.fsdb.org/fsdbost.html

FUB

Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Kalmar Läns FUB förbund

Ordförande
Göran Stridsberg
Telefon: 070-257 11 78
E-post: goran.stridsberg@telia.com

FUB kansli, Christina Jonsson
Telefon: 0480-164 25
E-post: fubkalmarlan@funktionsrattkalmarlan.se
Hemsida: www.fub.se/kalmar-lan

Kalmarbygdens FUB
Ordförande
Hans Blomgren
Telefon: 070-3660691
E-post: hans.blomgren@kalmarbygden.fub.se

Kontaktperson:
FUB Kansli, Christina Jonson
Telefon: 0480-164 25
E-post: kalmarbygdenfub@funktionsrattkalmarlan.se
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-kalmarbygden/

Nybro-Emmaboda FUB
Nils-Eric Karlsson
Telefon: 070-694 20 73
E-post: karlsson.048116240@telia.com
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-nybro-emmaboda/

Oskarshamn
Per-Yngve Björk
Telefon: 070-531 39 09
E-post: pellepolarnpyret@gmail.com
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-oskarshamn/

Vimmerby-Hultsfred FUB
Christina Åkerlund
Telefon: 076-8013721
E-post: christina.tornlof@hotmail.se
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-vimmerby-hultsfred/

Västervik
Britt-Marie Björk
Telefon: 070-298 22 49
E-post: bittebjork14@gmail.com
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-vastervik-tjust/

Torsås
Maria Petersson
Telefon: 073-340 76 03
E-post: piplarsson64@gmail.com
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-torsas/

Öland
Birgitta Petersson
Telefon: 070-557 03 19
Hemsida: https://www.fub.se/lokal/fub-oland/

Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kalmar Län

Kansliet, Monica Roske
Telefon: 0480-292 84
E-post: kalmar@hjarnkraft.se

Birgitta Rolfsdotter
Telefon: 0485-404 99, 070-569 85 16
E-post: gittanrolfsdotter@gmail.com
Hemsida: www.hjarnkraft.se/kalmar

Länsföreningen HjärtLung Kalmar Län
Bernt Karlsson
Telefon: 070-559 78 40
E-post: hofvergard.u@telia.com
Hemsida: https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/kalmar-lan/
Hjärt-och Lungsjukas förening, Hultsfred-Vimmerbys kommun
Ulla-Britt Hofvergård
Telefon: 0495-40062
073-0428837
E-post: info@hultsfred.hjart-lung.se
Hemsida: https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/kalmar-lan/lokalforeningar/hultsfred-vimmerby/

Hjärt- och Lungsjukas förening, Sydöstra Småland-Öland
Ordförande och kontaktperson:
Maj-Britt Eriksson

E-post: info@sydostra-smaland-oland.hjart-lung.se
Föreningens hemsida: https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/kalmar-lan/lokalforeningar/kalmar/

Hjärt-och Lungsjukas förening, Västerviks kommun

Föreningens e-postadress:
cg.regin@gmail.com

Hemsida: https://www.hjart-lung.se/vastervik/

Hjärt-och Lungsjukas förening, Oskarshamns kommun 
Arne Nilsson
Telefon: 0491-834 78, 070 321 58 58
E-post: info@oskarshamn.hjart-lung.se
Hemsida: https://www.hjart-lung.se/oskarshamn/

Hjärtebarnsfonden Öst
Karin Ivarsson
Telefon: 070-994 92 46
E-post: karin.ivarsson@hjartebarn.se
Hemsida: https://www.hjartebarnsfonden.se/lokalt/ost/

HRF

Hörselskadades Distrikt, Kalmar län

Kontaktperson
Lena Ljungberg Eriksdotter
Telefon: 070-298 18 69
E-post: sodraoland@hrf.se

Föreningens e-postadress: kalmarlan@distrikt.hrf.se

Hörselskadades förening i Kalmar (vilande):
Föreningens e-postadress: kalmar@forening.hrf.se

Hörselskadades förening i Högsby och Mönsterås:

Kontaktperson
Rune Carlsson
Telefon: 070-866 21 94
E-post: rune.carlsson@telia.com

Föreningens e-postadress: hogsby@forening.hrf.se

Hörselskadades förening på Norra Öland:
Kontaktperson:
May-Britt Österberg
Telefon: 070-408 84 86

Föreningens e-postadress: norra.oland@forening.hrf.se

Hörselskadades förening i Vimmerby/Hultsfred
Kontaktperson
Bert Ingström
Telefon: 070-636 05 67
E-post: bertingstrom@hotmail.com

Föreningens e-postadress: vimmerby.hultsfred@forening.hrf.se

Hörselskadades förening i Västervik
Kontaktperson
Elisabet Andersson
Telefon: 072-451 45 95
E-post: elisabeth_andersson_@hotmail.se

Föreningens e-postadress: vastervik@forening.hrf.se
http://www.hrf.se/

ILCO

Tarm- uro- och stomiförbundet Kalmar länsförening
Britt-Louise Rolandsson
Telefon: 0730-66 90 43
E-post: kalmar@ilco.nu
Hemsida: http://www.ilco.nu/

KLDF

Kalmar Läns Dövas förening
Ann- Charlotte Johansson
Telefon: 0471-400 80, 0703-96 42 72
E-post: annbroakulla@gmail.com

Lymf Kalmar Län
Ulrika Fransson
Telefon: 070-652 74 73
E-post: ulrika@lymfkalmarlan.se
Hemsida: www.lymfkalmarlan.se

MHCF

Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen i Kalmar Län
Tony Nilsson
Telefon: 070-288 54 04
E-post: tonynosslin48@gmail.com
https://www.mhcforbundet.se/

Neuroförbundet Kalmar län
Kerstin Johansson
Telefon: 070-609 34 90
E-post: kaj2410@hotmail.com

Krister Ekström
Telefon: 0480-42 23 70, 0708-92 23 70
E-post: krister.h.ekstrom@gmail.com

Föreningens e-postadress: kalmar-lan@neuro.se
Hemsida: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/kalmar-laen/

Neuroförbundet Kalmar
Krister Ekström
Telefon: 0480-42 23 70, 0708-92 23 70
E-post: krister.h.ekstrom@gmail.com

Föreningens e-postadress: kalmar@neuro.se
Hemsida: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/kalmar/

Neuroförbundet Västervik
Rosita Ottosson
Telefon: 070-6030773
Föreningens e-postadress: vastervik@neuro.se
Hemsida: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/vaestervik/

Njurföreningen Kalmar Län
Rose Marie Arnviken Litbo
Telefon: 0737759796
E-post: mia@litbo.org
Hemsida: https://njurforbundet.se/foreningar/kalmar/

Parkinsonföreningen i Kalmar län

Ordförande
Anne Johansson
Telefon: 0707-34 29 45
E-post: anne.53@gmail.com
Hemsida: http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/L%E4nsf%F6reningar/Kalmar.html

Psoriasisförbundet i Kalmar län:

Föreningens e-postadress: kalmar@pso.se
Föreningens hemsida: https://www.psoriasisforbundet.se/kalmar/

RBU

Rörelsehindrade barn och ungdomar i Kalmar län

Anna-Lena Gustafsson Modig
Telefon: 076 322 65 56 (lättast att nå på eftermiddagen)
E-post: anna-roger@hotmail.com

Föreningens e-postadress: kalmarlan@rbu.se
Hemsida: https://kalmar.rbu.se/

RMT

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka i Kalmar län
Suzanne Rundström
Telefon: 0481-150 87, 0708-61 92 27
E-post: suzanne_rundstrom@hotmail.com

Ann Ljungberg
Telefon: 0480-859 96, 0737-78 20 04
E-post: ann.ljungberg@netatonce.net
Hemsida: https://magotarm.se/kalmar-lansforening/

RSMH

Riksförbundet för Social och mental hälsa i Kalmar län

Oskarshamn:
Mariette Andersson
Telefon: 076-8788937
E-post: oskarshamnrsmh@outlook.com

Hultsfred/Vimmerby
Lennart Höglund
Telefon: 070-6995143
E-post: strandgarden@telia.com

RTP

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade i Kalmar län
Christina Karlsson
Telefon: 0491-320 22, 070-681 80 22
E-post: christinakarlsson90@gmail.com

RTP, Södra Kalmar läns lokalavd.
Eivor Fransson
Telefon: 0480-250 64, 0702-37 53 78
E-post: efransson@live.se

SCF

Celiakiföreningen i Kalmar län
Hemsida: www.celiaki.se
E-post: kalmar@celiaki.se

SDLK

Svenska Diabetesförbundets läns förening i Kalmar län
Kristine Strömberg
Telefon: 0490-35328
E-post: kalmar.lan@diabetes.se

SD, Oskarshamnsortens Diabetesförening
Dennis Rydh
Telefon: 0706-572267
E-post: oskarshamn@diabetes.se

SD, Tjustbygdens Diabetesförening
Karin Oscarsson
Telefon: 0493-519 89, 0704-90 36 77
E-post: karin.oscarsson.sd@swipnet.se

SD, Diabetesföreningen Kalmar Öland med omnejd
Ordförande:
Roger Hedh
Telefon: 0708-985303
E-post adress: roger.hedh@gmail.com

Föreningens e-postadress: diabeteskalmar@gmail.com
Föreningens hemsida: https://www.diabetes.se/om-oss/foreningar/lansforeningen-i-kalmar-lan/diabetesfor.-kalmar-oland-m.o/

SEF

Svenska epilepsiförbundet i Kalmar län
Carina Davidsson
Telefon: 0738-55 12 99
E-post: aniracdavidsson@hotmail.com

Epilepsiföreningen i Kalmar med omnejd
Arne Hertzberg
Telefon: 0706-53 02 01
E-post: arne@hertzberg.se

STROKE

Strokeföreningen i Kalmar län
Ordförande och kontaktperson:
Lena Hackell
Telefon: 0491-817 51
E-post: lena@hackell.se

Strokeföreningen i Kalmar
Ronald Rosengren
Telefon: 070-5507494
E-post: ronald50@telia.com
Hemsida: https://kalmar.strokeforbundet.se/

Strokeföreningen i Oskarshamn med omnejd
Lena Hackell
Telefon: 0491-817 51
E-post: lena@hackell.se

Tf

Tandhälsoförbundet Kalmar län
Lars Adolfsson
Telefon: 0702-99 35 71
E-post: toyotabast@hotmail.com

Tandhälsoförbundet Kalmar
Rosita Svensson
Telefon: 0490-172 23
E-post: rosita.sve39@gmail.com
Hemsida: https://tf.nu/distrikt/distrikt-kalmar

ÅF (Upphört i kalmar län)

ÅNGESTFÖRBUNDET ÅF
S:t Göransgatan 78
112 38  STOCKHOLM
Telefon: 08-29 27 96, säkrast efter klockan 11.00
E-post: info@angest.se
Hemsida: www.angest.se