Nationell samling 2021 logotyp

Nationell samling 2021 – För delaktighet och jämlikhet

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling. I år sker samlingen digitalt den 1 – 2 december.

Under dessa två dagar kommer vi fördjupa oss i hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Ledande experter kommer att göra nedslag i flertalet verksamhetsspecifika områden för att ta oss närmare full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Nationell samling riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna

Program

1 december
8.30-10.00
Inledning

8.30-9.00
Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2021: Vad bör
vi fira och vart vill vi komma framöver?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Daniel Gustafsson, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västernorrland
Anna Thomsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Diana Chafik, projektledare, Funktionsrätt Sverige

9.00-9.20
Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från
Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet
Jessica Dahlbäck, utredare, Myndigheten för delaktighet
Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

9.20-9.30
Paus

9.30-9.50
Läget i funktionshinderspolitiken – dåtid, nutid och framtid gällande
levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet

9.50-10.00
Paus

10.00-11.30
Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

10.10-10.15
Välkommen till fokusområde ”Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken”

10.05-10.30
FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet

10.35-10.45
Paus

10.45-11.05
Funktionshinderspolitiken och Agenda 2030
Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet

11.05-11.30
Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av
Agenda 2030
Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef, Kalmar kommun

11.30-13.00
Lunchpaus
1 december 13.00-15.15
Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken, fortsättning

13.00-13.50
Perspektivträngsel eller perspektivgemenskap? Tvärsektoriellt arbete i
tvärperspektiv
Petra Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

13.50-14.05
Paus

14.05-14.20
Myndigheten för delaktighets metodstöd för strategi
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet

14.20-14.40
En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet
Anna Granlund, enhetschef, Melleruds kommun
Annette Karlsson, före detta sektorschef, Melleruds kommun

14.40-15.00
Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021
Kristine Andreassen, hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt,
Jönköpings kommun

15.00-15.15
Avslutning ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

2 december

8.30-10.10
Demokrati och inflytande

8.30-8.40
Välkommen till fokusområde ”Demokrati och inflytande”

8.40-8.55
Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialog
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet

8.55-9.15
Mitt val: studiecirklar för demokratisk delaktighet
Kjell Stjernholm, samordnare, Studieförbundet Vuxenskolan

9.15-9.30
Paus

9.30-9.50
Utmaningar och möjligheter till demokratisk delaktighet – kartläggning
genom workshops hos Funktionsrätt Göteborg
Pia Emanuelsson, ombudsman, Funktionsrätt Göteborg

9.50-10.00
Avslutning demokrati och inflytande

10.00-10.10
Paus

10.10-11.30
Effekter och lärdomar av pandemin hos
personer med funktionsnedsättning

10.10-10.15
Välkommen till fokusområde ”Effekter och lärdomar av pandemin hos
personer med funktionsnedsättning”

10.15-10.55
Coronapandemins påverkan – resultat från MFD:s uppföljning av
pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Therese Arnewing, utredare, Myndigheten för delaktighet

10.55-11.10
Paus

11.10-11.30
Pandemins effekter hos personer med funktionsnedsättning: vilka
lärdomar tar vi med oss?
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
11.30-12.40
Lunchpaus

12.40-14.10
Upphandling som verktyg för
tillgänglighet och universell utformning

12.40-12.45
Välkommen till fokusområde ”Upphandling som verktyg för
tillgänglighet och universell utformning”

12.45-13.30
Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller
enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa?
Ellionor Triay Strömvall, ansvarig social hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten
Lena Ceesay, kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten

13.30-13.45
Paus

13.45-14.10
Upphandling för ökad delaktighet – exempel på
innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt
Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun
Madelene Wigenstam, enhetschef, Skellefteå kommun

14.10-15.30
Funktionshinderspolitik och integration

14.10-14.15
Välkommen till fokusområde ”Funktionshinderspolitik och integration”

14.15-14.45
Välkommen vem du än är – migranter, funktionshinder och integration
Jamie Bolling, director, Independent Living Institute

14.45-14.55
Paus

14.55-15.20
Funkibator – funktionsnedsättning, innovation och integration
Fia Sjöstrand, verksamhetsledare, Nätverket SIP
15.20-15.30
Avslutning.

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

KOSTNAD:
Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Anmälan görs på följande länk:
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vastra-gotaland/2021-06-07-nationell-samling-2021—for-delaktighet-och-jamlikhet.html