Nominera för 2021

Hej!

Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.
Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 31 januari 2021 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

Läs mer information om nomineringarna

Hämta nomineringsblankett för revisor 2021
Hämta nomineringsblankett för ordförande 2021
Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2021

Med vänlig hälsning
Funktionsrätt Kalmar läns kansli