Dags att nominera för 2022

Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse inför Årsmötet den 27 mars 2022

Enligt stadgarna är det 8 veckor innan årsmötet, senast 30 januari 2022 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

Läs mer information om nomineringarna

Hämta nomineringsblankett för revisor 2022
Hämta nomineringsblankett för ordförande 2022
Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2022

Till årsmötet kommer valberedningen lägga förslag på val till ordförande på 1 år och styrelseledamöter på 2 år samt revisorer på 1 år. Du kan nominera medlemmar du tycker bör ha förtroendeuppdrag i Funktionsrätt Kalmar län. 

Tänk på om ni vill nominera er representant till styrelsen och/eller till ordförande måste ni fylla i två blanketter, en blankett för varje uppdrag.Valberedningens förslag kommer att gå ut med årsmöteshandlingarna. 
Årsmötet behöver också nomineringar till valberedning.

På årsmötet kan du nominera andra medlemmar än de valberedningen föreslår. Nomineringstiden går ut under årsmötet.

Grunder för nominering:
Man ska ha tid och engagemanget för uppdraget. Styrelsemöte 1 ggr/månad med uppehåll under storhelger och sommar. Uppskattad tidsåtgång varierar från några timmar per månad och uppåt, beroende på engagemang.

Nuvarande ledamöter vars mandattid går ut är: Åke Ring (ordförande), Christer Andersson, Krister Ekström, Sophie Eriksdotter Forsman och Walter Rydström.

Följande ledamöter har ett år kvar 2022: Elisabeth Stake, Marie Torstensson, Christina Karlsson och Lena Ljungberg Eriksdotter.

Revisorer är valda med ett år i taget. Ordinarie lekmannarevisor Gull Lewton, revisorsersättare är Marianne Petersson.

Revisionsbyrå: Haeggman Revision AB

Skicka in era nomineringar via e-post eller brev till valberedningens sammankallande:

Monika Brinkenfeldt, Idungatan 4, 386 93 Färjestaden

E-post: brinken@live.se                  Mobil: 070-491 71 97                 

Med vänlig hälsning

Funktionsrätt Kalmar läns kansli