Nominera till Funktionshinderrådet 2023-2026

Nominering till Funktionshinderrådet Kalmar län mandatperiod 2023-2026

Denna period med förtroendevalda börjar närma sig sitt slut (2019-2022). Funktionsrätt Kalmar län söker personer som är medlemmar i vår organisation och önskar delta på fyra råd/år med andra föreningars förtroendevalda, politiker, KLT, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Regionförbundet.

Vi ser gärna jämn fördelning av kön och geografisk spridning i Kalmar län.

FRKL är funktionsnedsattas viktigaste och mest avgörande råd när det gäller arbetet för funktionsnedsattas livsvillkor:

  • Kvalité i vården
  • Arbete och sysselsättning
  • En rik fritid- inte isolering (t ex hjälpmedel, habilitering)
  • Tillgänglighet i samhället

VILL DU nominera dig själv eller någon annan som vill göra skillnad? Observera att du är självklart extra kunnig inom ditt/din förenings område, men att företräda alla medlemsföreningar och se till hela gruppen är ett krav. Återkoppling till ledning/styrelse sker regelbundet.

Vi söker sex ordinarie och sex ersättare som deltar för vår organisation. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och reseersättning till alla deltagare på mötet, tj görande ersättare av regionen och deltagande ersättare av Funktionsrätt Kalmar län. Regionen kommer att ha en utbildningsdag för ledamöterna och ersättarna i nya mandatperioden. Här är nästa periods uppdelning:

Funktionsrätt Kalmar län sex platser (ordinarie) och sex ersättare
DHR en plats
SRF en plats
Kalmar läns reumatikerdistrikt en plats
Försäkringskassan en plats

Lämna din nominering på blanketten nedan till Funktionsrätt Kalmar läns kansli senast 7 oktober. Du kan skicka den per post eller mejla till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se.

Klicka här för att ladda ned blanketten
Klicka här för att ladda ned reglemente för Region Kalmar Läns funktionshinderråd

Händer som rör varandra