Digitala möten med handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Hej! Den 1 mars 2023 lanserade Kalmar länstrafik tjänsten ”digitala möten med handläggare” på kalmarlanstrafik.se. Dessvärre har vi uppmärksammat att tjänsten inte upplever de tillgänglighetskrav som ställs på offentliga verksamheter. …

Digitala möten med handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst Läs mer »