Hej!

Funktionsrätt Kalmar läns årsmöte är 26 mars (kallelse kommer längre fram)
Motioner till årsmötet ska vara organisationens styrelse tillhanda senast två månader innan årsmötet.
Motionsrätt har varje medlemsförening.

Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 28 januari 2023 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

Hämta nomineringsblankett för ordförande 2023
Hämta nomineringsblanket för styrelseledamot 2023
Hämta nomineringsblankett för revisor 2023

Nuvarande ledamöter vars tid går ut är:
Christina Karlsson, Lena Ljungberg Eriksdotter, Ulrika Fransson och Yvonne Johnsson.

Följande ledamöter har ett år kvar 2021:
Christer Andersson, Walter Rydström, Jörg Eis, Emelie Nilsson.

Ordförande är vald med ett år i taget.
Elisabeth Stake

Revisorer är valda med ett år i taget.
Ordinarie lekmannarevisor Gull Lewton,
revisorsuppleant är Marianne Petersson.

Revisionsbyrå Haeggman Revision AB.

Skicka in era nomineringar via e-post eller brev till valberedningens ordförande:

Monika Brinkenfeldt                   
E-post: brinken@live.se
Idungatan 4                          
386 93 Färjestaden                   
Tel nr: 070-491 71 97

Med vänlig hälsning
Funktionsrätt Kalmar läns kansli

Skip to content