Personcentrerad vård –
ny broschyr riktad till patient- och anhörig/närstående
organisationer

Hej!
Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg medför mycket positivt och därmed är något alla bör känna till. Därför har vi i Personrådet för patienter och närstående vid GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet) genom en rad workshops tagit fram ett informationsmaterial, som patient- och anhörig/närståendeorganisationer kan sprida till sina medlemmar via nyhetsbrev, webbsidor, sociala medier och dylikt.
Bild på broschyren Personcentrerad vård

Dagens svenska hälso- och sjukvård brister i både bemötande, samordning och patientinvolvering. Internationella undersökningar visar detta och många enskilda personer vittnar om att vården inte lyssnar på dem och att de själva måste lägga ner mycket tid och kraft på att samordna sin egen eller sina anhöriga/närståendes vård. Men det finns ett alternativ; personcentrerad vård som skulle kunna innebära stor skillnad.

Personcentrerad vård är ett av regeringens tre centrala mål i framtidens vård

Personcentrerad vård vinner mark i vården och har nu dessutom precis lyfts fram som ett av tre centrala mål i regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård. Personcentrerad vård har patientens/personens egen kapacitet och behov i fokus i partnerskap med den professionella vården, och tillsammans skriver man en hälsoplan som ska följa med genom vårdkedjan.

Forskning visar på positiva effekter av personcentrerad vård

Forskning från bland annat GPCC visar att personcentrerad vård gör skillnad. Främst för att patienter känner sig tryggare och nöjdare när de får en mer sammanhållen personcentrerad vård. De får också en snabbare återhämtning och slipper uppsöka vård lika ofta.

Alla bör få höra om personcentrerad vård

Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg är en framväxande rörelse som innebär mycket positivt och det är något som kommer att påverka dem framöver då vi alla blir patienter eller anhöriga/närstående någon eller ett flertal gånger i livet.

Vi hoppas främst att patient- och anhörig/närståendeorganisationer ska sprida broschyren till sina medlemmar, genom att till exempel lägga ut länken till den på sina webbsidor (www.gpcc.gu.se/patient) och/eller inkludera den i PDF-format (se bifogat) i sina nyhetsbrev, medlemstidningar eller online-forum. På webbsidan (länk finns även sist i broschyren) finns även fördjupad information finns för den som önskar. Det går även att beställa tryckta broschyrer genom att kontakta administrator.gpcc@gu.se .

Bild på Håkan HedmanHälsningar,
Håkan Hedman, ordförande i GPCCs Personråd för patienter och närstående samt ordförande i Njurförbundet

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC
www.gpcc.gu.se
http://www.facebook.com/gpcc.gu

Tillsammans för en bättre vård!


FAKTA:
Personcentrerad vård införs redan i vissa vårdverksamheter, kommuner och regioner i Sverige, och är en central del i regeringens nya proposition för en närmare och mer tillgänglig vård som bygger på den statliga utredningen om Sveriges framtida goda och nära vård.

LÄNK TILL BROSCHYREN OCH WEBBSIDAN: www.gpcc.gu.se/patient
KONTAKT: Håkan Hedman hakan@famhedman.se 0707-181670
TEXT: Texten får användas fritt.

MER INFO: Om ni önskar regelbunden information om personcentrerad vård kan ni registrera er som mottagare av GPCCs nyhetsbrev, som utkommer c:a 2 ggr/år, genom att mejla administrator.gpcc@gu.se. Eller genom att följa GPCCs Facebook-sida: https://www.facebook.com/gpcc.gu/ .

FOTO:  Håkan Hedman, fotograf: Jeanette Tenggren Durkan